Nezakonita provizija za obradu kredita!

Sud je najnovijom presudom (prvostepena) osporio praksu banaka da proviziju za obradu kredita naplaćuju u zavisnosti od visine pozajmice i naložio da se dužniku vrati novac.

cekicKorisnik kredita koji je krajem godine tužio svoju banku Trećem osnovnom sudu u Beogradu zbog toga što mu je za obradu kredita naplatila 1.700 evra, dobio je presudu kojom se banci nalaže da mu ovaj iznos vrati zbog, kako stoji u presudi, neosnovanog bogaćenja banke.
Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva“, kaže da je nerealno zaračunavanje troškova obrade kredita problem na koji dugo pokušavaju da ukažu i koji se kosi i sa zakonom.
– Ako jedan klijent podigne kredit od 10.000 evra, a drugi od 1.000 evra, banka će od obojice naplatiti jedan odsto provizije za obradu kredita, odnosno od prvog će naplatiti 100 evra, a od drugog 10 evra. Problem je što je sa obojicom banka obavila isti posao i prošla kroz isti postupak, pa bi i troškovi, ako ih ima, morali biti identični i ne bi smeli da zavise od visine kredita – kaže za “Blic“ Dejan Gavrilović iz Efektive.
Ova presuda otvara put svim korisnicima kredita koji su platili ovu proviziju, bili oni fizička ili pravna lica, da u sudskom postupku potražuju svoj novac nazad.
Gavrilović napominje da je ova npravda davno trebalo da bude ispravljena.
Zatim, kada banka odobri 10.000 evra kredita, a na ime provizije za obradu naplati 100 evra, ona na raspolaganje korisniku stavlja 9.900 evra, ali na ceo iznos od 10.000 evra obračunava i naplaćuje kamatu, te je tu dodatna šteta za klijenta – kaže Gavrilović.
Članom 1065 Zakona o obligacionim odnosima, predviđeno je da banka korisniku stavlja na raspolaganje određeni iznos novca na koji naplaćuje kamatu. Dakle, kamata je jedina cena koju klijent plaća i u njoj moraju biti obračunati svi prateći troškovi, kao i zarada banke.
Na kraju, ovakvo ugovaranje je suprotno osnovnom načelu ZOO sagledanom u članu 15. a koje propisuje jednakost uzajamnih davanja, koja se krši na ovaj način jer klijent vraća više nego što je dobio, izuzimajući kamatu koju mora platiti.
Članovima Udruženja Efektiva koji žele da pokrenu sudski spor po ovom osnovu, kao i po osnovu povraćaja novca od povećavanja kamate, isplate kredita po nižem a naplate po višem kursu, nezakonite zatezne kamate, provizije za praćenje kredita, obezbeđena je besplatna pravna pomoć.
Presuda je u nastavku…
Provizija 1 Provizija 2 Provizija 3 Provizija 4 Provizija 5