OBAVEŠTENJE!

Obaveštavamo sve korisnike kredita da, bez konsultacija, ne potpisuju Anekse ugovora sa bankama koje su prihvatile preporuku NBS BAN 002, koja se tiče povraćaja novca naplaćenog povećavanjem kamata.

Neke od banaka su javno prihvatile preporuku a neke pismima pozivaju korisnike da dođu u najbiližu ekspozituru kako bi potpisali Aneks ugovora kojim prihvataju umanjenje glavnice kredita za određeni iznos ili smanjenje kamate za naredni period otplate kako bi se preplaćeni iznos novca kompenzovao na taj način.

Ono na šta treba obratiti pažnju je sledeće:

  1. Banke su povećavanjem kamate smanjile otplatu glavnice kredita pa tako sada korisnici duguju više nego što bi dugovali da povećavanja kamate nije bilo. Konkretno, ako je ostatak duga po kreditu sada 50.000 chf, da nije bilo povećavanja kamate ostatak duga bi bio oko 48.000 chf, dakle 2.000 chf manje.
  2. Banke koje su prihvatile vansudsko poravnanje sa našim članovima koju su podneli tužbe, isplatile su razliku naplaćenog novca uvećanu za zakonsku zateznu kamatu. Ona nije mala i iznosi negde oko 50% vrednosti preplaćenog novca. Primer: ako je tužba podneta na iznos od oko 200.000 din, korisnik je dobio još oko 100.000 zatezne kamate.

Dakle, preporuka Udruženja Efektiva je da građani ne prihvataju bilo kakvu ponudu i povraćaj novca koji podrazumeva manji iznos od onog koji predstavlja čistu razliku naplaćenu podizanjem kamate, uvećanu za zateznu kamatu. Na to treba dodati da je banka u obavezi i da glavnicu kredita vrati na prvobitno ugovoreni nivo, kao u gornjem primeru.

Korisnici koji potpišu Aneks ugovora a ne provere da li su obeštećeni u punom iznosu, gube pravo da se u sudskom postupku bore za punu nadoknadu štete. Svi koji su u nedoumici mogu se obratiti Udruženju Efektiva za pomoć.