Plati, ako želiš pomoć NBS-a

Ako imate nedoumicu oko toga da li za procenu nepokretnosti morate angažovati procenitelja ili banka mora prihvatiti poresko rešenje, uplatite NBS-u 10.000 dinara radi tumačenja Odluke NBS-a koja reguliše to pitanje.

Pre samo nekoliko meseci, na sajtu NBS je postavljeno obaveštenje kojim se oštećeni korisnici bankarskih usluga pozivaju da ne plaćaju usluge savetovanja advokatima, agencijama ili “raznim udruženjima”, već da pomoć mogu besplatno dobiti od Centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga. Kakva je ta pomoć imali su prilike da se uvere oni koji su je tražili, a mi smo o tome pisali nekoliko puta, čak smo uputili i prigovor na rad ovog Centra, na koji nismo dobili nikakav odgovor.

Jedan naš član je rešio da otkloni nedoumicu oko ponovne procene založene nepokretnosti i za tumačenje Odluke o klasifikaciji aktive i vanbilansnih stavki banke (“Službeni glasnik RS”, br. 94/2011 i 57/2012), kojom se reguliše pitanje reprocene založene nepokretnosti, zamolio odgovorne u NBS za tumačenje. Dobio je odgovor sledeće sadržine:

Za davanje mišljenja u vezi sa primenom pojedinih odredaba propisa, odnosno za odgovor na pitanje, NBS naplaćuje naknadu utvrđenu tarifnikom Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj NBS naplaćuje naknadu za izvršene usluge (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012 i 98/2012), koja je objavljena na sajtu NBS-a.

Uvidom u pomenutu Odluku, dolazimo do saznanja da se Naknada za davanje mišljenja u vezi sa primenom jedne odredbe zakona, tarifira iznosom od 10.000 dinara.

Nakon ovog saznanja postaje jasno da nedoumice i nema, jer ako imate izbor: procenitelj ili tumačenje NBS-a, dolazite do istog rezultata, tj obe usluge koštaju isto (oko 100 evra, kod Alfa banke je 50 evra), pa vam ostaje da odlučite kome ćete uplatiti novac. Ipak, mi ostajemo pri stavu, na osnovu našeg tumačenja Odluke o klasifikaciji aktive, da poresko rešenje adekvatno menja procenu ovlašćenog veštaka i da nema potrebe izlagati se nepotrebnom trošku.

Dakle, osim što je pravda ponekad slepa, često zna da bude i skupa…

 

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj NBS naplaćuje naknadu za izvršene usluge je na ovom linku http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/tar/jedinstvena_tarifa_odluka.pdf