Uskoro lista banaka koje su prevarile svoje klijente

Za mesec dana biće poznato koje su banke prekršile Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Naime, novim propisom Narodna banka Srbije ima obavezu da tromesečno objavljuje informacije o davaocima usluga koji nisu postupali po Zakonu.

 

Izvor: “Blic”

 

Dva meseca je proteklo od kako je počela primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U NBS kažu da je povećan broj primljenih pitanja , ali i preuranjenih prigovora koji se odnose na bankarske usluge. U poredjenju sa novembrom, u decembru je bilo čak 1,8 puta više primljenih pitanja i 2,7 puta više preuranjenih prigovora.

– Gradjani su se izmedju ostalog žalili na način na koji je uvršeno uskladjivanje ugovora koji su zaključili sa bankom, na nemogućnost korišćenja platnih kartica koje su banke preventivno blokirale. Takodje, i na to što su banke pre početka primene Zakona prodale njihova dugovanja po tekućim računima agencijama za naplatu dugovanja – ističu za “Blic” u Centru za zaštitu korisnika NBS.

Uprkos Zakonu koji je doneo reda, kako kažu u Udruženju bankarskih klijenata Efektiva, gradjani im se i dalje javljaju zbog istog problema – povećanje marži i kamatnih stopa.

Ono što se sada dešava i nakon 5. decembra i ne nazire se rešenje problema, jesu aneksi za stambene kredite jedne grčke banke. Naime, banka pokušava da u ugovore svojim klijentima ubaci element “ponder”, koji zapravo predstavlja drugu promenljivu vrednost i kroz odredjenu formulu koeficijenata obaveznih deviznih rezervi – kaže Dejan Gavrilović iz Efektive.

Banka je slanjem aneksa br 2, zapravo priznala da prethodni aneks nije bio u skladu sa Zakonom. Medjutim, oni klijenti koji su potpisali aneks br 1 omogućili su banci da im te odredbe uvrsti u ugovor.

Ako banka u aneksu kaže da raniji aneks nije mogla da primeni bez potpisa klijenta, time faktivčki priznaje da taj aneks nije bio u skladu sa primenom novog Zakona jer bi ga u suprotnom morala primeniti neposredno bez potpisa klijenta. U toku je pisanje prigovora NBS-u kojima korisnici kredita obaveštavaju da je banka pokušala da promeni metod obračuna kamatne stope neposredno nakon Zakona, što nije u skladu sa novim propisom – ističe Gavrilović.

Drugim rečima, banka je nastojala da promeni metod obračuna, kao i interval za uskladjivanje i da ubaci novu promenljivu vrednost iskazanu kroz ponder. Aneksom br 2 ova grčka banka priznaje da metodu obračuna i interval za uskladjivanje ne može da promeni, ali uporno pokušava da uvrsti ponder kao element obračuna kamatne stope.

Aleksandar Ćalović, zamenik predsednika IO Čačanske banke, kaže za “Blic” da je Zakon, pored zaštite korisnika, bio dobar i za zaštitu banakajednih od drugih.

Kako više nije moguće nuditi kredit s nula odsto kamate, nije moguće ni činiti neravnopravnu konkurenciju bankama koje nemaju gomilu skrivenih troškova– kaže on.

Kad je u pitanju objavljivanje spiskova banaka koje su varale klijente, Ćalović tu odluku NBS ne smatra za svojevrstan stub srama, jer se, kako kaže, ionako zna koje su banke menjale maržu bez prethodnog obaveštenja klijenata.