Poziv oštećenim klijentima banaka

Poziv koji smo poslali vodećim novinskim i internet medijima, putem Tanjuga i Bete.

Udruženje bankarskih klijenata Efektiva poziva sve građane i privrednike, koji veruju ili provereno znaju da su oštećeni nezakonitim podizanjem kamata i marži u kreditima koje koriste kod banaka, da nam se jave radi pokretanja sudskih sporova čiji je cilj novčana nadoknada štete. Verujemo da nakon 4 prvostepene presude u korist klijenata, koje su poslednjih meseci donete u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, nema razloga za dalje čekanje, a naročito uzimajući u obzir da banke ne prihvataju mirno rešenje problema.

UBK Efektiva je svim svojim članovima obezbedilo pravnu pomoć sa minimalnim troškovima čitavog procesa i uskoro pokrećemo sporove protiv banaka koje su plasirale kredite u švajcarskim francima, a zatim i protiv ostalih, gde imamo dokaze za nezakonite radnje.

U vreme kada kriza dodatno eskalira i kada broj problematičnih kredita u otplati raste, smatramo da je pravi momenat da banke svojim korisnicima vrate novac koji su naplatile kroz uvećanje kamata suprotno Zakonu o obligacionim odnosima, i na taj način, kroz umanjenje mesečnih anuiteta, olakšaju otplatu postojećih kredita.  Ti iznosi novca nisu mali, i kreću se u rasponu i do 5.000 eur po kreditu, a povraćajem tog novca građani bi svoje kredite mogli da vrate u redovnu otplatu.

Udruženje Efektiva ovim putem javno predlaže 4 modela rešenja za ovaj problem, kako bi se izbegli sudski sporovi i dodatni troškovi bankama:

–         Uplata više naplaćenog novca, sa zateznom kamatom, na račun korisnika kredita

–         Odbijanje tog istog iznosa od ostatka glavnice kredita

–         Storniranje celih ili delimično, mesečnih anuiteta u ukupnom iznosu novca za povraćaj

–         Smanjenje postojeće kamate na tim kreditima, kako bi se nadalje kompenzovao novac koji građani potražuju

 

Takođe, pozivamo i Organizacije potrošača, registrovane u Ministarstvu trgovine, da nam se jave radi pokretanja kolektivnih tužbi prema bankama, za sve sporne kreditne ugovore, po istom principu kako je to urađeno u Hrvatskoj. Sa kolegama iz sličnih udruženja iz Hrvatske i BIH smo u petak 15.6.2012 godine potpisali sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju, kako bismo na isti problem, koji korisnici bankarskih usluga imaju sa bankama u regionu, reagovali kordiniranim potezima i aktivnostima.

ZAJEDNO SMO JAČI!