Udruženja iz BIH, Hrvatske i Srbije u borbi protiv banaka

Udruženja pozivaju nacionalne vlade zemalja Hrvatske, BiH i Srbije da se fokusiraju na stvaranje zakonskog i regulatornog okvira koji će omogućiti jednakost u odnosu klijent – poslovna banka.

Izvor: Nacional.hr, 15.6.2012.

 

Organizacije ‘Udruženje Franak’ iz Bosne i Hercegovine, ‘Udruženje Efektiva’ iz Republike Srbije, te ‘Udruga Franak’ iz Republike Hrvatske sastale su se u Zagrebu, u Kući ljudskih prava, kako bi pokrenule regionalnu inicijativu za zaštitu klijenata banaka i s tim ciljem potpisale su sporazum o saradnji.

Udruženja, potpisnice sporazuma dogovorile su se da će zajedno raditi na ispunjenju mnogobrojnih ciljeva za zaštitu prava građana korisnika bankarskih usluga, a posebno korisnika kredita s valutnom klauzulom u švajcarskom franku i ostalim valutama, za koje centralne banke nemaju mehanizme kontrole. Udruženja očekuju stvaranje pravednog i održivog odnosa klijent-banka-država, kao i to da će se u najkraćem mogućem vremenu uspostaviti jednakopravnost u odnosu klijent-poslovna banka

Udruženja pozivaju institucije EU-a, nacionalne vlade, kao i bankarski sektor, da uključe sve organizacije civilnog društva koje su aktivne u zaštiti potrošača i ljudskih prava u rešavanje problema građana koji imaju kredite s valutnim klauzulama, da razviju dugoročnu strategiju za održivi bankarski sektor u zemljama zapadnog Balkana, da primene u praksi načelo partnerstva i donošenja kvalitetnijih zakonskih rešenja kojima bi se građani/klijenti zaštitili kod kupovine proizvoda bankarskog sektora. Takođe pozivaju nacionalne vlade da se fokusiraju na stvaranje podsticajnog okruženja za održivost finansijskog i bankarskog sektora.

“Nacionalne vlade bi trebale donijeti čitav niz zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se stvorilo prijateljsko okruženje za funkcionisanje bankarskog sektora. Svesni činjenice da je bez zdravog bankarskog sektora i sistema kreditiranja ekonomski rast nemoguć, posebna se pažnja skreće na činjenicu da upravo nepravedno poslovanje banaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj direktno onemogućava ekonomski rast i spomenute zemlje gura u recesiju s nesagledivim posledicama”, rekao je Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva iz Srbije.

Udruženja naglašavaju da su voljne raditi s institucijama EU-a, nacionalnim vladama, kao i bankarskim sektorom, na trenutnom rješavanju problema s kojima se suočavaju građani korisnici kredita s valutnom klauzulom, te na uspostavljanju strukturiranih i transparentnih mehanizama kupovine/prodaje finansijskih usluga bankarskog sektora.

“Ključno je, organizovanim delovanjem građana, medijskom kampanjom i širenjem informacija, otvoriti raspravu o mogućim alternativnim i boljim rešenjima. Ključno je prepoznati da banke, u onim državama koje im to dozvoljavaju, na slične načine koriste lošu regulativu u vlastitu korist, a na štetu građana. Takođe je važno prepoznati na koje načine to čine i što je potrebno menjati, kao i sagledati probleme, razmeniti informacije, učiti iz pozitivnih primera i pronaći načine kako ih implementirati”, rekla je dr. sc. Petra Rodik, sociologinja, članica Upravnog odbora Udruge Franak.

Potpisnice Sporazuma obvezale su se da će zajedno i pojedinačno raditi na jednkopravnosti u odnosu klijent-poslovna banka, razmeni informacija i potpora u pravnoj borbi i podnošenju tužbi, zalagati se za veću transparentnost bankarskog poslovanja te dostupnost tačnih i potpunih informacija o uslugama i proizvodima, za jasno i transparentno obrazlaganje postupaka poslovnih banaka kojima se menjaju uslovi i cene njihovih usluga, za što hitnije zakonsko uvođenje instituta ličnog bankrotstva, raditi na zaštiti prava građana koji su korisnici kredita ugovorenih kod poslovnih banaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, s deviznom klauzulom i promenjivom kamatnom stopom, zalagati se za donošenje pravnog okvira kojim bi se zakonski onemogućilo dovođenje korisnika kredita u težak materijalno-finansijski položaj te se boriti protiv prakse učestalog i netransparentnog menjanja rate/anuiteta korisnicima kredita.