Prvi uspeh!

Ostvarili smo i prvi uspeh u podnošenju kolektivne tužbe. Ona je prihvaćena od strane Prvog osnovnog suda i poslata bankama da daju odgovor. Rok za odgovor je 30 dana. Nakon toga očekujemo i datum prvog ročišta.

ZAJEDNO SMO JAČI!