Saopštenje medijima

Udruženje bankarskih klijenata „Efektiva“ obaveštava javnost da je dana 5.2.2013. Prvom osnovnom sudu u Beogradu, podnelo prvu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosuđa, protiv tri banke u Srbiji, kojom se traži zaštita kolektivnih interesa bankarskih klijenata.

Razlozi tužbe bazirani su na ispravljanju posledica koje je na korisnike kredita ostavilo, po nama nedopušteno ugovaranje valutne klauzule u CHF, kao i posledica jednostranog menjanja kamata i kamatnih marži od strane banaka. Smatramo da će uspeh u ovom sporu u budućnosti sprečiti nepoštenu bankarsku praksu, a da će klijentima koji već imaju kredite u francima značajno poboljšati materijalni položaj.

Iako se tužba konkretno odnosi na stambene kredite u francima, uverenja smo da će pozitivna presuda u značajnoj meri pomoći svim ostalim klijentima, fizičkim i pravnim licima, koji koriste ostale usluge banaka i lizing kuća.

Udruženje Efektiva, ovom prilikom, poziva NBS da na strani tužioca uzme učešće u ovom postupku, te da na taj način donekle ispravi posledice svog pasivnog držanja koje je takođe doprinelo teškom položaju bankarskih klijenata.

ZAJEDNO SMO JAČI!