Raskid ugovora sa kablovskim operatorom!

Povodom aktuelne situacije sa brendom Supernova, koji zapravo pripada Telekomu Srbija, zajedno sa još nekoliko manjih kablovskih operatora, u nastavku dajemo pojašnjenje oko mogućnosti za raskid, kao i obrazac za raskid ugovora BEZ PLAĆANJA PENALA!

Dakle, brend Supernova je 18.1.2020. obavestio potrošače, putem svog web sajta, o ukidanju kanala United media (UM), među kojima su N1, Sportklub i drugi. S obzirom da su upravo ovda dva kanala bila odlučujući razlog, dobrom delu potrošača, da zaključe ugovor sa operatorima pod brendom Supernova (uglavnom Radijus Vektor i Kopernikus), opstanak takvog ugovora, za potrošače gubi dalji smisao. Iz tog razloga, Zakoni predviđaju mogućnost raskida ugovora.

Obrazac za raskid ugovora, sa pojašnjenjima zakonskih odredbi na koje se možete pozivati, a koje upućujuna to da potrošač NEMA OBAVEZU plaćanja penala, je do raskida ugovora dolazi zbog neispunjenja obaveze, možete preuzeti klikom na OVDE! 

Obrazac treba popuniti svojim podacima i u dva primerka ga odneti u poslovnicu kablovskog operatora sa kojim je ugovor potpisan. Dobijamo informacije da su službenici Supernove dobili instrukcije da ovakve zahteve ne prihvataju, pod izgovorom da ne mogu da ih zavedu jer “nemaju pečat”. Isti ovaj Zahtev se onda može poslati i na mejl operatora.

Neprihvatanje Zahteva za raskid ugovora se može prijaviti Tržišnoj inspekciji, a isto je kažnjivo prema članu 160. stav 1. tačka 42. zakona o zaštiti potrošača, novčanom kaznom od 300.000 do 2 miliona dinara!

Takođe, istim članom ZZP, stav 1. tačka 6, kažnjivo je i neobaveštavanje potrošača, kao i tačkom 9, zbog obmanjujuće poslovne prakse!

Obmanjujuća poslovna praksa se ogleda i u činjenici da su kablovski operatori ovog brenda, pre samo nekoliko meseci, u nekoliko delova Beograda (verovatno i u drugim gradovima po Srbiji), radeći digitalizaciju programa, zaključivli nove ugovore sa korisnicima, BEZ OBAVEŠTAVANJA o isticanju ugovora sa UM krajem godine, tj skrivajući informaciju da postoji mogućnost ukidanja kanala UM!

U slučaju da brend Supernova masovno odbije da postupi po zahtevima potrošača za raskid ugovora, protiv Telekoma Srbija i operatora u okviru grupe, Udruženje Efektiva će pokrenuti postupak za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, a same potrošače ćemo organizovati radi pokretanja postupaka pred nadležnom inspekcijom, REM-om, kao i radi podnošenja zajedničke grupne tužbe!

NAPOMENA: Ovaj obrazac važi i za sve druge kablovske operatore, u slučaju kada dođe do promene programske šeme! Izgovor da je obaveza operatora da korisniku samo obezbedi dogovoreni broj programa, apsolutno ne stoji, jer na želju potrošača da zaključi ugovor, najviše utiče kvalitet programa, ne samo njihov broj, od kojih je najveći broj nekakvih sporednih kanala koji se i ne gledaju!