Kalkulacija nakon raskida ugovora!

Napravili smo kalkulaciju koja prikazuje šta je novčani rezulat raskida ugovora, nakon kog svaka strana vraća onoj drugoj ono što je od nje primila, uz pripis zatezne kamate obema stranama.

Dakle, uzeli smo za primer nešto veći iznos kredita, ali proporcije bi morale biti skoro iste i za manje. Kredit je isplaćen početkom 2007. godine. Napravićemo ovih dana i za manji kredit…

Radi se o kreditu od 240.000 chf. Na dan isplate, klijent je dobio 12.300.000 dinara. Do danas je uplatio skoro 11.800.000 din a po planu otplate duguje još oko 20.600.000 din.

Na ono što je klijent do sada uplatio banci (računata je zatezna kamata na svaku uplaćenu ratu, do danas) ukupno obračunata zatezna kamata bi bila oko 7.200.000 din.

Zatezna kamata koja pripada banci, na iznos koji je isplatila na početku otplate kredita, iznosi oko 11.300.000 dinara. Zatezna je računata tako što se glavnica duga banci smanjuje nakon svake uplaćene rate (isplaćeni iznos umanjen za prvu ratu, pa nakon mesec dana za drugu itd).

Dakle, klijent treba da vrati banci iznos koji je dobio na dan isplate kredita 12.300.000 din plus zatezna od 11.300.000 din, što je ukupno 23.600.000 dinara.

U isto vreme, banka klijentu vraća sve uplaćeno do sada 11.800.000 din plus zatezna od 7.200.000 din što je ukupno 19.000.000 dinara.

Kada se ti iznosi “prebiju” klijent banci duguje oko 4.600.000 dinara, dok je taj iznos po planu otplate 20.600.000 dinara.

Ako bi se banci računala zatezna kamata na ceo iznos glavnice od početka, bez umanjivanja (što su jako male šanse da se desi jer je klijent uplatama smanjivao dug), zatezna kamata koja pripada banci bi bila oko 18.400.000 dinara, što razliku koju klijent treba da doplati banci nakon raskida povećava na 11.800.000 din što je opet skoro duplo manje od onoga što duguje po planu otplate                    (20.600.000 din). Ovu verziju smo naveli čisto da se vidi šta se dobij ačak i u toj lošijoj opciji po klijenta, a svakako verujemo da prva varijanta jedina ima smisla.

Dakle, nakon raskida ugovora i vraćanja novca od strane obe strane, klijent će banci dugovati oko 25-30% od iznosa koji trenutno duguje po planu otplate!

Razlika koju klijent na kraju duguje banci biće isplaćena ili odmah, jednokratnom uplatom (što znači da klijent mora da razmotri opciju na koji način da dođe do tog novca (novi kredit ili prodaja stana)) ili što je možda više za očekivati, da banka ponudi novi ugovor o kreditu i da klijent razliku otplati kroz rate na taj način!