Sport Vision – kolektivna tužba!

Zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse, protiv kompanije Sport Vision iz Beograda, koja se bavi maloprodajom obuće, pred ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, pokrenuli smo postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača.

Postupak se pokreće radi ispitivanja sumnje u obavljanje NEPOŠTENE poslovne prakse, koja se ogleda u činjenici da Sport Vision ne vrši ispitivanje saobraznosti robe – obuće, na obući koja se reklamira, već kao dokaz saobraznosti prilaže ispitivanje na novom modelu.

Na ovaj način, Sport Vision izigrava obavezu dokazivanja saobraznosti, čime isti nalaz može da umnožava i koristi u svim reklamacijama za obuću koje potrošači podnesu.

Kompanija Sport Vision, sumnjamo, čini nepoštenu poslovnu praksu iz člana 18. Zakona o zaštiti potrošača (ZZP), jer potrošače nije obavestila o svim bitnim činjenicama koje su potrebne za donošenje ispravne ekonomske odluke, jer se postavlja pitanje, koliko bi se potrošača odlučilo za kupovinu kod ovog trgovca kada bi unapred znali da će im reklamacija bti odbijena na ovakav način.

Takođe, postoji sumnja da se radi i o obmanjujućoj poslovnoj praksi iz člana 19. stav 1. tačke 2. i 5. ZZP, kojom trgovac potrošača dovodi u zabludu u pogledu postupanja po prigovorima potrošača, čime potrošače ponovo navodi na donošenje pogrešne ekonomske odluke, odnosno odabir trgovca.

Na isti način, kompanija bi činila i propuštanje kojim se obmanjuju potrošači iz člana 20. stav 1, tačke 1. i 2. ZZP, jer od potrošača skriva bitne informacije i obaveštenja, čime ih navodi na donošenje pogrešne ekonomske odluke na sopstvenu štetu.

Dakle, kompanija Sport Vision smatra da je nalaz Jugoinspekt-a, koji je rađen na jednom uzorkovanom novom modelu obuće, dovoljan za odbijanje svih ostalih reklamacija potrošača za isti model obuće. Ako bi ovo postala ustaljena praksa, svaki trgovac u Srbiji bi mogao da na osnovu samo tog jednog nalaza, na jednom uzorku proizvoda, čak i na bazi nalaza koji je naručio neki drugi trgovac, ODBIJA reklamacije potrošača, čime bi se obesmislio postupak predviđen članom 56. ZZP.

Onda bi bilo dovoljno da trgovac na ulazu u radnju postavi obaveštenje da je sva obuća u prodaji već ispitana na po jednom uzorkovanom modelu i da ni jedna naknadna reklamacija neće biti prihvaćena! Možda se u ovakvom ponaanju trgovaca može naći objašnjenje za najveći broj reklamacija koje se upravo odnose na nesaobraznost obuće.

U svemu ovome, sumnjamo, svesno učestvuje i laboratorija Jugoinspekt, koja trgovcima izdaje ovakve nalaze!

Uz ovaj Zahtev za utvrđenje povreda navedenih članova ZZP, saglasno članovima 149. do 151, predlažemo nadležnom organu da donese privremenu meru za otklanjanje nepravilnosti i spreči dalji nastanak štete za potrošače, tako što će obavezati kompaniju Sport Vision da u Zakonom predviđenim rokovima, ispita saobraznost SVAKOG reklamiranog proizvoda.

Dokaz: Stručno mišljenje Jugoinspekt-a br. 1336-11/19SV

img406