Sve više žalbi na banke

Alpha i KBC banka prve su banke koje su javnim objavljivanjem imena i novčanom kaznom sankcionisane zbog kršenja Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Kako je “Blic” već pisao, reč je 5,5 miliona dinara. NBS je na osnovu dokaza , a na osnovu pritužbi građana, od početka primene Zakona donela ukupno 11 rešenja kojima je naredila otklanjanje utvrđenih nezakonitosti koje se odnose na već odobrene kredite, uz izricanje novčanih kazni. Devet rešenja upućeno je Alpha banci a dva KBC banci.

Između ostalog, ovim bankama je naloženo da precizno odrede visinu ukupne kamatne stope, odnosno njenog promenljivog elementa (šestomesečni i tromesečni libor/euribor) na dan kada se obavlja usklađivanje. Zatim, da odrede periode kada se menja promenljivi deo kamate i ukupna kamatna stopa. Takođe, klijenti moraju precizno da znaju i kolika im je marža, koja je isključivo fiksni element kamatne stope, i ona mora da bude kao što je važila na dan zaključenja ugovora.

Iako je to zakonom bilo zabranjeno, banke su u ugovorima imale odredbu kojom zadržavaju pravo promene ugovorene promenljive kamatne stope u skladu sa svojom poslovnom politikom. Njima je NBS naložila da iz ugovora takvu odredbu izbrišu.

Inače, za tri meseca građani su Centru za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS uputili 473 prigovora na rad finansijskih institucija, što je 73,3% više u odnosu na isti period 2011. Od tog broja, 89% se odnosi na banke.

Od ukupnog broja prigovora skoro 50% se odnosi na rad tri banke, a od toga 30,4% na rad jedne banke.

Građani su se najčešće žalili na način na koji su pojedine banke usklađivale ugovore zaključene pre stupanja na na snagu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a ukazivali su i na poteškoće koje imaju u otplati dugovanja po osnovu zaključeni ugovora o kreditima. Bile je pritužbi i na obračun kamate na dugovanje po kreditnoj kartici.

Primena Zakona

Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva” za “Blic” kaže da je suština da banke reaguju ne samo na pojedinačna rešenja NBS, već da, pošto znaju da su prekršile  Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, isprave nepravilnosti u svim ugovorima u kojima ih ima. “Samo u tom slučaju će Zakon imati pravi efekat”- kaže Gavrilović.