Banke prihvatile preporuku br. 1!

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije usvojio je danas preporuku Narodne banke Srbije vezanu za stambene kredite u francima.

– Upravni odbor Udruženja banaka Srbije prihvatio je preporuke Narodne banke Srbije o olakšicama za otplatu kredita u švajcarskim francima – izjavio je generalni sekretar UBS-a Veroljub Dugalić.

Dugalić je rekao o da će u saradnji s NBS u narednih nekoliko dana biti pripremljeno standardizovano rešenje koje će biti preporučeno svim bankama.

– Potrudićemo se da to rešenje u što kraćem roku bude dostupno svim bankama, kako bi mogle da pripreme ugovore sa klijentima – rekao je Dugalić. On je dodao da će bankama trebati vremena da pripreme nove ugovore za otplatu kredita u švajcarskim francima, ali da je uveren da će taj posao biti završen do 1. avgusta, kao što je i preporučila NBS.

Dugalić je rekao da očekuje da će sve banke prihvatiti te preporuke Upravnog odbora Udruženja banaka.

Narodna banka Srbije preporučila je bankama da korisnicima stambenih
kredita u švajcarskim francima omoguće da u periodu od tri godine otplaćuju kredit u manjim ratama od prvobitno ugovorenih.

Odluka se prvenstveno odnosi na stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, protivrednosti do 80.000 evra. Dugalić je ocenio da je to “predah koji će dobiti građani Srbije” i da će na ovaj način građani dobiti olakšicu u narednih par godina.

– Mi smo uvereni da će u tom periodu doći i do promena u kursnim odnosima i da će olakšice pomoći građanima koji imaju kredite u švajcarskim francima da izađu iz problema – naveo je Dugalić.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se na ovaj način reše problemi i kredita u evrima, Dugalić je rekao da u ovom trenutku najveći problem kod kredita u švajcarskim francima.

– Za druge kredite važi opšta preporuka od pre dve godine. Na NBS je da proceni da li je potrebno neko drugo rešenje – dodao je Duglić.

Prema informacijama poslovnih banaka, ukupni krediti u švajcarskim francima u Srbiji iznose između 800 i 900 miliona evra.

Izvor: Blic, 17.06.2013.

 

Da prevedemo: Da im nije odgovaralo, ne bi prihvatili, kao što nisu prihvatili preporuku o vraćanju novca po osnovu povećavanja kamata.