Dve nove presude!

Ovih dana stigle su nam još dve prvostepene presude protiv EFG banke, u sporovima zbog povećavanja kamate.

Dakle, kao što je i do sada bio slučaj, sud je poništio odredbu ugovora kojom banka sebi daje za pravo da jednostrano menja kamatu. Takva odredba ugovora je ponovo proglašena ništavom u skladu sa odgovarajućim članovima Zakona o obligacionim odnosima.

Podsećamo da smo do sada dobili oko 15-ak prvostepenh presuda po istom osnovu protiv nekoliko banaka, a imamo i pravosnažnu presudu Suda časti privredne komore Beograda. EFG banka u ovom trenutku šalje obaveštenja i nove planove otplata svojim klijentima u kojima im je rata umanjenja za par franaka, kao posledica umanjenja glavnice kredita, od koje je banka samoinicijativno i bez ikakvog obračuna, a po našim saznanjima bez zatezne kamate, odbila određeni iznos novca koji su klijenti preplatili u periodu do decembra 2011.

Apelujemo na sve korisnike ovih kredita da ne potpisuju anekse koje ima banke nude kako ne bi prihvatili polovičnu nadoknadu štete, odričući se pritom mogućnosti da sudskim putem namire kompletan iznos odštete, uvećan za zateznu kamatu koja im pripada.

Članovi udruženja, koji hoće da tuže banku zbog povećavanja kamate, obezbedili smo besplatnu pravnu pomoć.