Efektiva traži obustavu prinudne naplate

Udruženje bankarskih klijenata EFEKTIVA, koje se bavi zaštitom korisnika bankarskih usluga i koje je podnelo prvu kolektivnu tužbu u istoriji srpskog pravosuđa, radi ukidanja valutne klauzule kredita indeksiranih u švajcarskim francima, traži od svih relevantnih državnih institucija, koje imaju ingerencije u ovoj oblasti, da se obustavi postupak prinudne naplate protiv svih dužnika koji imaju kredit indeksiran u švajcarskim francima ili bilo koji drugi u kom je tokom otplate jednostrano povećavana kamata u skladu sa „ promenama poslovne politike“, dok se naša tužba ne reši kao prethodno pitanje.

U ovom trenutku, banke su pokrenule veliki broj postupaka plendbe imovine ovih dužnika, koji su u lošu materijalnu i finansijsku situaciju došli upravo zbog štetnosti CHF kredita (duguju više nego što su uzeli), kao i jednostranih poteza banke kroz uvećavanje mesečne kamate, pa samim tim i mesečnih obaveza dužnika.

Obzirom da u ovom trenutku postoji oko 15-ak prvostepenih presuda protiv banaka, zbog povećavanja kamata na kreditima u otplati ( do sada smo podneli oko 150 tužbi po tom osnovu), kao i da smo početkom februara podneli tužbu radi ukidanja valutne CHF klauzule u kreditima, logično se nameće potreba za odlaganjem izvršenja nad imovinom pomenute kategorije dužnika, čime bi se u budućnosti, u slučaju da naše tužbe postanu pravosnažne u korist klijenata, izbegla mogućnost dodatnog opterećivanja sudova novim tužbama bankarskih dužnika.