I HYPO banka izgubila spor!

Banka vraća klijentu 340.000 din sa zateznom kamatom.

 

Izvor: Blic, 29.5.2012.

 

Prvi osnovni sud doneo je presudu po kojoj je Hypo Alpe-Adrija banka dužna da klijentu isplati retroaktivno novac zato što je podigla ugovoreni fiksni deo kamatne stope na stambeni kredit. Reč je o 10.000 din mesečno, sa zateznom kamatom za period od januara 2009. do novembra 2011. U januaru 2009. banka je povećala fiksni deo kamatne stope, a da je za promenu uslova klijent saznao tek u julu, kada je banka ponovo povećala kamatnu stopu uvećanjem marže. Inače, varijabilna kamatna stopa sastoji se od marže (5,2%) i promene šestomesečnog libora. Međutim, u ugovoru je stajala i odrednica “poslovna politika”, koja je korišćena za promenu uslova. S obzirom na to kada je sklopljen ugovor, sud je pošao od Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.Prema prvom zakonu, plaćanje kamate je bitan element ugovora i mora biti odrediv.

– Kod ove presude sud je prvi put primenio Zakon o zaštiti potrošača. Tako je rešeno pitanje koje su banke do sada isticale, da ova prava klijenata nisu bila regulisana posebnim zakonima. Sud je utvrdio da jesu i da je u pitanju Zakon o zaštiti potrošača, koji garantuje i pravo potrašača na informisanost-kaže advokat Vojin Biljić.

U Hypo alpe-adrija banci kažu da nisu u mogućnosti da komentarišu presudu pošto je prvostepena.