Ređaju se presude

Po saznanjima Udruženja Efektiva, najnovija presuda protiv HYPO banke je četvrta (ili peta) po redu presuda protiv banaka u vezi sa nezakonitim podizanjem kamate na kreditu u otplati, bez saglasnosti klijenata, i lagano otvara širom vrata pokretanju masovnijih postupaka za povraćaj prekomerno naplaćenog novca. Ostaje nada da će i banke shvatiti da im se sudski sporovi ne isplate i da će pristupiti konkretnim pregovorima o vraćanju novca građanima.

Dodajemo da samo vraćanje novca nije dovoljno, jer banka je podizanjem kamate smanjila otplatu glavnice kredita pa je sada ostatak duga veći nego što bi bio da povećanja kamate nije bilo. To prouzrokuje da klijent i u narednom periodu plaća veće mesečne rate od onih koje bi morale biti, nakon vraćanja kamate na početni iznos. Znači, treba insistirati na vraćanju tog novca sa zateznom kamatom za period korišćenja i obavezno na vraćanju na prvobitno potpisani plan otplate, koji je jedini merodavan. Sve ostalo je samo interna evidencija banke.

Takođe, otvara se pitanje kontrole koju je sprovodila (ili nije) NBS nad radom banaka i ugovorima koji su sklapani sa građanima i privredom. Imali smo prilike da vidimo da se NBS u odgovorima na prigovore ne izjašnjava po tom pitanju već prosleđuje “tvrdnju” banke da je povećanje kamate bilo u skladu sa propisima i potpisanim ugovorima. Istim odgovorima NBS je tvrdila da nije nadležna za period pre 5. decembra i klijente je upućivala na sudski postupak. Da je NBS radila svoj posao kako treba, građani ne bi bili u situaciji da im banke neosnovano uzmu po nekoliko hiljada EUR, ne bi bili prinuđeni da sudskim putem traže pravdu i na kraju, i sudovi bi imali manje posla.

S jedne strane, donekle treba razumeti poziciju NBS u celoj priči, gde  je prioritet očuvanje finansijske stabilnosti zemlje. Ali, da li je to moralo da se radi preko leđa građana i privrede? Da li je moralo na taj način da je jedino bankarstvo profitabilan biznis u Srbiji dok sve ostalo posustaje?

I banke će morati da shvate da će im se cela ova situacija vratiti kao bomerang. Prvo kroz sve veći broj sudskih sporova koje će da gube i u kojima će, ne samo da nadoknade uzeto sa zateznom kamatom, već će imati sudske troškove, negativnu reklamu u javnosti itd. Broj loših kredita raste, i još će, obzirom na neprestani rast kursa. Hoće li bespoštednom prodajom imovine korisnika uspeti da namire potraživanja i ko će to da kupuje? Hoće li biti dovoljna sva ona obezbeđenja u vidu menica, žiranata, hipoteke, životnog osiguranja, osiguranja kod NKOSK?

A klijent je izgleda jedino (o)siguran da mora da plati…