Još jedna pobeda…

I EFG banka se priključila grupi banaka koje su izgubile prvostepeni spor na sudu po tužbi zbog povećanja marže u kreditu u otplati. I ovom prilikom se radi o stambenom CHF kreditu, ali to nije bitno u odnosu na činjenicu da je i ovoga puta Sud osporio pravo banke da jednostrano povećava maržu.

Dakle, tužba je, putem pravne pomoći koju obezbeđuje Udruženje Efektiva, podneta početkom septembra 2012. Prvo i jedino ročište je održano početkom decembra kada je i doneta ova delimična presuda, po kojoj banka nije imala pravo da vrši korekciju kamatne stope u skladu sa promenama poslovne politike. Sud je ovu odredbu ugovora proglasio ništavom zato što je suprotna članu 46. Zakona o obligacionim odnosima po kom ugovorna obaveza mora određena, odnosno odrediva, što ovde očito nije bio slučaj, jer je banka maržu menjala po svojoj potrebi. Takođe, Sud smatra da novčana ugovorna obaveza može biti odrediva ukoliko njena obaveza zavisi od ugovorenih elemenata, koji mogu biti fiksni ili promenljivi, a promenljivi elementi mogu biti samo oni koji se zvanično objavljuju, tj koji su merljivi.

Banka se na ovu presudu žalila, kao što su to i ostale banke pre nje uradile. Ono što je jako zanimljivo u ovom slučaju, EFG banka nije angažovala eksternu advokatsku kancelariju za odbranu, već je banku na Sudu zastupao pravnik zaposleni banke. Da li ovaj detalj govori da ni u banci ne veruju u uspeh ovih sporova pa ne žele da se izlažu dodatnim troškovima, videćemo na kraju…

Svako ko želi da tuži bilo koju banku ili lizing kuću po istom osnovu, putem pravne pomoći koju obezbeđuje UBK Efektiva, dobiće advokata koji će ga besplatno zastupati na Sudu!

 

UBK EFEKTIVA!