Nova pobeda: EFG izgubila još jedan spor!

Još jedna prvostepena presuda u vezi sa jednostranim povećavanjem fiksne marže u kreditu u otplati, u korist klijenta.

I ovoga puta je obrazloženje da ugovorena kamata nije bila odrediva te je Sud tu odredbu Ugovora proglasio ništavom. Primena ove odredbe je dovela do narušavanja ravnopravnosti ugovornih strana, obzirom da je banka zadržala pravo jednostranog povećavanja kamate bez da je istu limitirala, čime je konačno povređeno i načelo jednakosti uzajamnih davanja.

Činjenica da je banka zadržavala pravo jednostrane promene kamatne stope do konačnog izmirenja obaveze korisnika kredita dovela je do porasta mesečne rate, odnosno nepredvidivosti ostatka glavnice kredita.

I ova presuda je doneta na prvom ročištu a spor je vodio advokat Miroslav Rnjaković. Svako ko se odluči da po istom osnovu tuži banku, biće mu obezbeđeno besplatno pravno zastupanje na Sudu.

 

ZAJEDNO SMO JAČI!