Opet pobeda: Presuda protiv Unicredit banke!

Još jedna prvostepena presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu u korist našeg člana, ovog puta protiv Unicredit banke, a po tužbi zbog jednostranog povećavanja kamate na kreditu u otplati.

Postupak je, u ime našeg člana, vodio advokat Miroslav Rnjaković iz Beograda, a presuda je uglavnom identična prethodnim. Dakle, opet je potvrđeno da ugovorna obaveza (kamata) mora biti određena, odnosno odrediva i deo ugovora, u kom se banka poziva na mogućnost promene kamatne stope u skladu sa promenama “poslovne politike” banke, je ovom odlukom postupajućeg sudije poništena, tj. proglašena je ništavom.

I ova presuda je, kao i prethodne dve, doneta na prvom ročištu, što ukazuje na mogućnost zauzimanja stava od strane Suda po ovom pitanju, te nadalje osnovano očekujemo da će se ovakvi sporovi brže rešavati.

Svi koji žele da tuže banku zbog povećavanja kamate, od Udruženja Efektiva će dobiti besplatnu pravnu pomoć, tj. advokata za zastupanje, bez obzira da li se radi o kreditu, kartici ili dozvoljenom minusu, zatim CHF, EUR ili DIN valuti, i bez obzira da li se radi o fizičkom ili pravnom licu korisniku kredita.

ZAJEDNO SMO JAČI!