Nova presuda!

Još jedan spor zbog povećavanja kamate je na prvostepenom sudu izgubila Unicredit banka.

Dakle, i ovde se radi o jednostranom uvećavanju kamate tokom otplate stambenog CHF kredita, a i ova presuda, kao i nekoliko pre nje, je doneta nakon održanog  prvog ročišta. Povrede odredbi Zakona o obligacionim odnosima su identične onim koje smo prethodno opisivali, a sud je deo člana Ugovora, koji banci dozvoljava da menja kamatu u skladu sa “promenama poslovne politike”, proglasio ništavim.

Ovih dana će biti još ovakvih presuda (čekamo da nam stignu Rešenja) pa ćemo ih objaviti.