Povećavanje marže nije dozvoljeno

Od stupanja na snagu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, za pomoć oko potpisivanja Aneksa nam se obratio i dobar broj zaposlenih u bankama, koji su primorani da potpisuju nove Anekse sa odredbama o povećavanju marže u slučaju da napuste radno mesto, po bilo kom osnovu.

Dakle, Zakon je zabranio samovolju banaka u delu menjanja bitnih elemenata ugovora o kreditu, pa pošto su ostale bez tog mehanizma za sticanje profita, pojedine banke su se dosetile da zarade na svojim zaposlenima, “ponudivši” im potpisivanje novih Aneksa. U njima je glavna odredba mogućnost da banka poveća maržu nakon odlaska zaposlenog iz banke (gubitak radnog mesta).

Upravo to se i desilo jednom bivšem zaposlenom Pireus banke, koji je prihvatio ponuđeni Aneks u kom je stajalo da će banka korigovati kamatnu stopu sa 3M Euribor + 0,75% marže, na 3M Euribor + 5% marže, u slučaju da potpisnik izgubi status zaposlenog banke. Obzirom da zaposleni nemaju mnogo manevarskog prostora za žalbe i prigovore tokom trajanja radnog odnosa, ovaj, sada već bivši zaposleni, je nakon odlaska iz banke napisao prigovor i uputio ga NBS, koja je reagovala Rešenjem po kom je Pireus banci naloženo da kamatu, tj maržu vrati na ugovorenu.

Pireus banka je zatim postupila po Rešenju NBS-a i višak novca, naplaćenog kroz uvećanu maržu, uplatila bivšem kolegi na račun.

Ova banka nije jedina koje je zaposlene “obradovala” aneksima ovog tipa, a ovaj primer pokazuje da NBS neće tolerisati slične poteze banaka u budućnosti. Svi koji imaju, ili očekuju da će imati problem ovog tipa, mogu se obratiti Udruženju Efektiva ili NBS za pomoć.