Povraćaj kamate: Do para jedino preko suda

Kako se izboriti sa bankom koja klijentima zaračunava više kamate od dozvoljenih? I Narodna banka Srbije priznaje da klijenti često moraju da podnose tužbe.

Do svog novca, koji su bankama platili zbog uvećanih kamata na kredite, građani i privrednici mogu da dođu jedino preko suda. Zakon, koji tačno godinu dana štiti korisnike finansijskih usluga, naterao je banke da zaista vrate kamate na početni nivo određen ugovorima, ali je problem novca koji je do tog trenutka plaćen na ime uvećanih kamata ostao nerešen.

– Niko od naših članova do ovog trenutka nije uspeo da se izbori za povraćaj tog novca, zato što banke i dalje tvrde da su radile po zakonima i da nemaju nameru da taj novac vraćaju – kaže za “Novosti” Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva”.

– Mehanizmi zaštite u tom slučaju su veoma loši, prigovori ne urode plodom, tako da jedino sudski sporovi ostaju kao nada da se taj novac može vratiti. Po našim saznanjima, do sada je doneto pet prvostepenih presuda u korist klijenata po tom osnovu i sada se čekaju odluke drugostepenih sudova. Mi očekujemo potvrdu tih presuda.

Gavrilović ističe da je, preko ovog udruženja, u poslednja tri meseca pokrenuto više od 50 tužbi, i da ih ima sve više.

Advokati udruženja besplatno zastupaju sve koji hoće da tuže banku po osnovu povećanja kamate na kreditu u otplati, a naplaćuju se tek po uspešnoj realizaciji sudske presude.

U NBS je “Novostima” rečeno da su od momenta primene ovog zakona rešena mnoga sporna pitanja i zaštićena prava korisnika finansijskih usluga. Međutim, i u NBS priznaju da klijentima, ako se ne dogovore sa bankom, preostaje jedino sud.

– Ukoliko se u toku posredovanja ne postigne konsenzus između ugovornih strana, Narodna banka Srbije nema mogućnost da mimo suda odlučuje o spornom odnosu – kažu u NBS.

– Ostaje pravo ugovornih strana da pred nadležnim sudom pokrenu postupak.

 

KAZNE  Kada NBS dobije prigovor korisnika i oceni da je banka povredila Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, donosi rešenje kojim banci nalaže da otkloni nezakonitosti i izriče novčanu kaznu. Ako banka po tom nalogu ne postupi i ne dostavi dokaz, izriče joj se novčana kazna u dvostrukom iznosu.  – Narodna banka Srbije je do sada donela 11 takvih rešenja koja se odnose na dve banke – ističu u NBS.

 

Izvor: Novosti, 7.12.2012.