Prijava protiv 6 banaka

Asocijacija za evropske integracije podnela je Komsiji za zaštitu konkurencije prijavu protiv šest banaka, zbog osnovane sumnje da su bile kartelski organizovane.

 

Istraživački tim Asocijacije, kako je saopšteno, upoznao je Komisiju “sa usaglašenom praksom banaka stvorenom pod okrivljem Udruženja banaka Srbije, povodom ugovaranja mogućnosti o jednostranoj izmeni bitnih ugovornih elemenata, a pre svih kamatne marže, čime dolazi, ne samo do narušavanja slobode tržišta, već i do ekonomskog iskorišćavanja potrošača”.

Na ovu činjenicu Asocijacija je ukazala i u prilogu za Izveštaj Evropske komisije, u delu koji se odnosi na kontrolu poslovanja banaka.
Asocijacija u saopštenju “poziva nadležno tužilaštvo da pokrene odgovarajući postupak povodom odredaba Statuta Udruženja banaka Srbije i Kodeksa profesionalne etike, napominjući da su ovi akti protivni osnovnim principima proklamovanim Ustavom Republike Srbije”.

 
 

Izvor: Alo, 15.04.2013.