Prvo ročište po tužbi protiv Alpha banke

Dana 29.11.2012. održano je prvo ročište po grupnoj tužbi troje korisnika kredita, protiv Alpha banke, zbog primene Pondera u periodu od aprila do decembra 2011.

Na ovom pripremnom ročištu, advokat koji zastupa korisnike kredita je predložio veštačenje od strane ovlašćenog veštaka, radi utvrđivanja iznosa štete nastale primenom Pondera. Advokat koji zastupa banku je bio protiv, pošto smatra da nikakve štete nije bilo. Sudija je prihvatila stav našeg advokata i naložila veštačenje.

Što se tiče dužine trajanja spora, naš advokat je predložio 6 meseci za okvirni rok za završetak suđenja, dok je njihov tražio završetak na pripremnom ročištu, t.j odbacivanje tužbe kao neosnovane. Sudija je odredila okvirni rok od 2 god i zakazala sledeće ročište za mart 2013.

Zadovoljni smo pripremnim ročištem jer tužba nije odbačena, što za sada znači da nije neosnovana, a sudija je naložila procenu štete, što znači da veruje da je štete bilo. Nastavljamo dalje, a o svemu ćemo obaveštavati i ubuduće.