Stigao odgovor NBS-a

Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS nam je, nakon dve nedelje, odgovorio na postavljena pitanja u vezi sa Alfa bankom.

Odgovor je ispunio naša očekivanja i kao i svi prethodni ukazuje na to da Centar za “zaštitu korisnika” neće preduzeti ništa kako bi se nezakonito postupanje Alfa banke, od početka primene Zakona o zaštiti korisnika, ispravilo u svim ugovorima ove banke, već će to biti urađeno samo u slučaju pojedinačnih žalbi. Znači, ako ste primetili nezakonitost, a mi o tome pišemo od decembra prošle godine, potrebno je da uputite prigovor prvo banci, pa Centru, nakon čega će oni reagovati. U slučaju da niste primetili nezakonitost, banku ništa ne sprečava da sa time i dalje nastavi.

Poruka za rukovodioce banke, ako čitaju ovo: NBS vam je upravo saopštila da niste u obavezi svima da vratite novac i mi se izvinjavamo što se uporno bavimo tim pitanjem! Izvinjavamo se i što smo, baveći se ovim problemom (iako je to njihov posao), doprineli da vas NBS kazni zbog kršenja Zakona, i to samo za 9 ugovora, pošto je u ostalima sve u redu.

Dakle na naša pitanja:

– Da li je banka bila u obavezi da otkloni nepravilnosti u svim  ugovorima ovog tipa ili samo u onim za koje je kažnjena?
– Da li ste kontrolisali sve ugovore Alpha banke ovog tipa ili  postupate samo po prijavi korisnika kredita?
– Šta da rade oni klijenti koji se ne razumeju dovoljno u ovu oblast i  koji nepravilnosti nisu primetili? Imaju li oni pravo na zaštitu NBS-a, ili se  to pravo ostvaruje ako se nepravilnost neposredno uoči?
– Da li je jedna od uloga NBS-a i kontrola ugovora koje banke sklapaju  sa klijentima, kao i sprovođenje istih?
– Hoćete li nešto preduzimati ili se sve svodi na to da svako ponaosob mora da  uputi prigovor banci, vama ili na kraju da tuži banku?

 

Centar je, između ostalog odgovorio sledeće:

Zakon o zaštiti korisnika ne propisuje obavezu banci da izvrši povraćaj novca naplaćen od korisnika po osnovu više obračunate kamate od početka primene Zakona. Korisnicima kojima banka nije vratila sredstva po osnovu više naplaćene kamate, imaju mogućnost da se u skladu sa Odlukom i Zakonom, obrate banci pisanim prigovorom, odnosno obaveštenjem NBS-u kako bi se eventualno, u mirnom postupku pokušalo iznaći rešenje. U svakom slučaju, svaki korisnik ima Ustavom zagarantovano pravo na tužbu pred nadležnim sudom.

Očigledno je da Centar služi samo za edukaciju, nikako i za zaštitu korisnika, mada je i u edukaciji usko specijalizovan u podučavanju korisnika da imaju pravo da napišu prigovor i da tuže banku sudu. A o svojim nadležnostima i nečinjenju, ništa.

Na kraju, “do svega ovoga ne bi došlo da je Pera otišao pravo u policiju…”