Tvrdoglavost ili šta već?

Iako je kažnjena od strane NBS, iako se mesecima provlačila po novinama i televizijama, čime je sebi navukla ogromnu negativnu reklamu, Alpha banka nije svima vratila novac naplaćen primenom pondera/ordeva.

 

Da li se radi o tvrdoglavosti rukovodioca banke, neznanju, ili šta god već, postupci ove banke ostaju misterija za svakog ko iole veruje da je banka institucija u koju se može imati poverenja, koja poštuje zakone, dobre poslovne običaje, i na kraju koja poštuje integritet svog klijenta sa kojim, valjda, želi da ostvari dugoročnu saradnju.

Misterija su i ovakvi potezi banke koja uporno na sebe navlači gnev svojih korisnika, koja uporno izbegava da vrati ono što je mimo Zakona uzela, iako je kažnjena zbog toga i javno prozvana u svim većim medijima.

Ako neko razume ovakvo ponašanje, ako mu je jasno koju strategiju sprovodi Alpha banka, neka nam javi. Mi definitivno ovo ne razumemo, ali to ne znači da ćemo od borbe odustati.

U sklopu toga, ponovo smo se obratili Centru za zaštitu korisnika pri NBS, sa pitanjima na koje tražimo odgovore. Ipak, ne treba očekivati neki značajniji pomak, pošto su i banka i Centar već nekoliko puta demonstrirali aroganciju po pitanju ponder problema. Očigledno je da Centar reaguje samo na pojedinačne prigovore građana, da nisu kontrolisani svi ugovori ovog tipa u banci i da su klijenti prepušteni sami sebi.

Mi smo pre nekoliko meseci pustili prvu tužbu (grupna, troje na tužbi) kojom se traži povraćaj novca naplaćenog ponderom za period april-decembar 2011 i postaje jasno da će to biti jedini način da klijenti vrate svoj novac nazad. Nakon završetka akcije “uplati-isplati”, koju ćemo sprovesti ovih dana, pozvaćemo sve koji hoće da tuže Alpha banku zbog jednostrane primene pondera, primene prodajnog kursa u naplati anuiteta, primene drugačijih kvartala u obračunu kamate itd, da nam se jave i pokrenu sudski postupak protiv banke. Zastupanje advokata za sve članove udruženja će biti besplatno. Prvo ćemo ići na Sud časti Privredne komore Beograda a zatim na redovne sudove, a paraleno sa tim i na krivične prijave protiv odgovornih lica banke.

U nastavku su pitanja koja smo uputili Centru za zaštitu korisnika pri NBS, sa obaveštenjem da Alpha banka nije svima vratila novac. Odgovore ćemo takođe objaviti, ako ih dobijemo.

– Hoćete li nešto preduzimati ili se sve svodi na to da svako ponaosob mora da uputi prigovor banci, vama ili na kraju da tuži banku?
– Da li je banka bila u obavezi da otkloni nepravilnosti u svim ugovorima ovog tipa ili samo u onim za koje je kažnjena?
– Da li ste kontrolisali sve ugovore Alpha banke ovog tipa ili postupate samo po prijavi korisnika kredita?
– Šta da rade oni klijenti koji se ne razumeju dovoljno u ovu oblast i koji nepravilnosti nisu primetili? Imaju li oni pravo na zaštitu NBS-a, ili se to pravo ostvaruje ako se nepravilnost neposredno uoči?
– Da li je jedna od uloga NBS-a i kontrola ugovora koje banke sklapaju sa klijentima, kao i sprovođenje istih?

ZAJEDNO SMO JAČI!