Vraćanje ugleda bankarstvu

Ugled banaka u Srbiji je izgleda ozbiljno poljuljan čim novi guverner najavljuje njegovu revitalizaciju. Njene izjave jasno ukazuju na to šta misli o prethodnom guverneru, njegovoj politici odbrane kursa, bankarskim špekulacijama itd.

 

Izvor: RTS, 7.9.2012.

 

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da će centralna banka samostalno donositi odluke, ali i da će prihvatati konstruktivne savete i kritike.

“Ova konferencija mogla bi da ima naslov ‘Dobili ste guvernera, a ne prezentera tuđih stavova'”, rekla je Tabakovićeva, ističući da njoj niko neće sugerisati odluke ili stavove koje će iznositi.

“Uverena sam da ćemo umeti da izaberemo mere i instrumente, držeći se zakonom definisanog cilja, koji će voditi povoljnim ishodima za državu i sve građane Srbije”, naglasila je Tabakovićeva.

Ona je ocenila da je NBS kuća koju javnost Srbije ne poznaje dovoljno, da se ta institucija “pomalo zatvorila sama u sebe, sama unutar svojih direkcija i delova i izgubila preglednost i osećaj za realan život”.

“Mi znamo šta je naš posao. Time ćemo se baviti, a to je da omogućimo da se Srbija uravnoteženo razvija, da NBS bude banka svih banaka, kuća otvorenih vrata za poslovne banke, za realni sektor sa kojim poslovne banke sarađuju i sve ostale koji Narodnu banku treba da dožive svojom”, navela je Tabakovićeva.

Ona je konstatovala da je u prethodnom periodu, pored “nedovoljne preglednosti”, kod NBS postojala i mala pasivnost i uverenje da su rešavanjem problema inflacije rešeni svi problemi.

Prema njenim rečima, NBS će raditi na tome da upućenost u informacije iz finansijskog sektora bude pravo najšireg sloja građana u meri u kojoj zakon dozvoljava, “a da ne bude privilegija povlašćenih”.

Važan zadatak – vraćanje ugleda bankarstvu

Tabakovićeva je istakla je da će jedan od glavnih zadataka centralne banke biti da vrati ugled bankarstvu i da bankama bude profitno kreditiranje realnog sektora i građana, umesto trgovine novcem.

“Naći ćemo stimulativne mere da zainteresujemo banke da se približe građanima i da nalaze prave izvore za svoj posao, a to je štednja”, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije.

“Da bi ona bila izvor kreditiranja, mi ćemo morati u razgovoru da pronađemo načine da sa Vladom sarađujemo na ekonomskoj politici, gde bi zaposlenost trebalo da bude zajednički cilj”, dodala je ona.

Guverner Narodne banke Srbije najavila je da će biti provereno gde je otišao novac koji je centralna banka od početka godine potrošila za stabilnost kursa dinara.

Ona je izjavila i da će centralna banka intenzivirati svoju saradnju sa revizorima pooštravajući kriterijume za izveštaje i kontrolu.