Zaštita potrošača u rukama političkog analitičara!?

UBK Efektiva je, kao organizacija potrošača, konkurisalo za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih unapređenju zaštite potrošača, koje dodeljuje Ministarstvo trgovine i telekomunikacija. U nastavku želimo da informišemo javnost na koji način je konkurs dirigovan od strane Komisije Ministarstva trgovine, kako bi organizacija Centar za novu politiku (CNP) iz Beograda odnela pobedu na konkursu.

Dakle, Ministarstvo je raspisalo konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije, na kom se za 4 regiona u Srbiji, delio određeni novac namenjen zaštiti potrošača. Samo jedna organizacija u regionu (region Šumadija i Zapadna Srbija, region Vojvodina, region Južna i Istočna Srbija i region Beograda) može biti pobednik konkursa uz uslov da preda dokumentaciju koje se traži, a ona podrazumeva: predlog projekta, izvod iz APR-a i dve potvrde Poreske uprave o plaćenih prinadležnostima.

Prvi konkurs je poništen jer većina organizacija koje su konkurisale nisu imale kompletnu dokumentaciju, tačnije dobrom delu njih je nedostajala po jedna od potvrda Poreske uprave. Nama je nedostajao izvod iz APR-a. Napominjemo da je u tom trenutku, za region Beograda, konkurisalo samo dve organizacije, a to su Centar za zaštitu potrošača (CEPS) i UBK Efektiva.

Ono što je zanimljivo i na šta treba obratiti posebnu pažnju, u Obaveštenju o konkursu, koje je Ministarstvo postavilo na svoj sajt (www.mtt.gov.rs), stoji između ostalog, da Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine nije dostavilo potvrdu Poreske uprave, ali da je dostavilo kopiju zahteva za izdavanje iste, kao i obaveštenje da će potvrdu dostaviti čim je pribavi od Poreske uprave. Obzirom da se radi o kršenju konkursnih pravila, ovo nije prihvaćeno.

Svega nekoliko dana nakon poništenja konkursa, Ministarstvo raspisuje drugi. U njega iznenada ubacuje još dva kriterijuma za ocenjivanje projekata, a koji se tiču “edukacije trgovaca”. Na ponovljenom konkursu u igru ulazi i CNP, čiji je predsednik poznati politički analitičar Vladimir Todorić. Ova organizacija ekspresno menja svoj statut, kako bi ga prilagodila uslovima za dobijanje registracije u Ministarstvu trgovine, što i uspeva u roku od svega 2 dana.

Podsećamo javnost da je nama trebalo oko mesec dana za tu registraciju, a nekim organizacijama poput Udruženja iz Kikinde i Valjeva je trebalo po 2 meseca!? Ističemo da su nama iz Ministarstva tražili dostavljanje dokumentacije koja nije na spisku potrebnih dokumenata.

Rok za podnošenje projektne dokumentacije je bio 30.11.2012, a prvo Rešenje o dodeli sredstava po ponovljenom konkursu je objavljeno na sajtu Ministarstva 5.12.2102. Pobednik konkursa je bio CNP. To konkretno znači da je ova organizacija izvršila promenu statuta (26.11.2012.), doregistraciju u Ministarstvu (28.11.2012.), prilaganje projekta (30.11.2012.) i pobedila na konkursu (5.12.2012.) u svega 8 DANA, a podsećamo, nekim organizacijama je samo za doregistraciju bilo potrebno i do 2 meseca.

PRIGOVORE na Rešenje od 5.12.2012. su uložila udruženja CEPS i UBK Efektiva. Oba udruženja su prigovorila na način registracije CNP, kao i na istek roka za dostavu dokumentacije, gde je jasno ukazano na činjenicu da je CNP 3.12.2012. dostavio Potvrdu Poreske uprave, 3 dana nakon isteka roka za dostavu dokumentacije. Nakon toga, Ministarstvo objavljuje konačno Rešenje o dodeli sredstava po kom CNP i CEPS imaju jednak broj bodova i dele novac u iznosu od 5 milion dinara CNP-u a 6,8 miliona dinara CEPS-u, iako je konkursnim uslovima predviđeno da samo JEDNA organizacija u regionu može dobiti sredstva iz konkursa. U tom Rešenju, postupajuća Komisija priznaje da je CNP priložio kopiju zahteva za izdavanje potvrde upućenog Poreskoj upravi, kao i obaveštenje da će Potrvrdu dostaviti čim je dobije od strane PU. Dakle, isto ono što u prethodnom konkursu nije prihvaćeno Udruženju za zaštitu potrošača Vovjovdine, sada se prihvata CNP-u.

Nekoliko dana posle, predsednica CEPS-a, g-đa Vera Vida, u izjavi datoj RTS-u govori da je konkurs vezan za korupciju i da ona, tj. CEPS neće prihvatiti novac dodeljen na taj način. Istom prilikom šalje i pitanja na adresu predsednice postupajuće Komisije Ministarstva trgovine, g-đe Tatjane Matić, koja je potpisnik ovih skandaloznih odluka,  u kojima traži objašnjenje i sugeriše na postojanje korupcije. Ipak, nekoliko dana nakon toga, CEPS potpisuje Ugovor sa Ministarstvom o dodeli novca, čime još jednom potvrđuje “doslednost” u svojim stavovima.

Dakle, ako ste se nekad zapitali zašto je zaštita potrošača u Srbiji na jako niskom nivou, ove činjenice vam mogu ponuditi odgovor na to pitanje. Očigledno je da ni Ministarstvu trgovine nije u interesu da se novac dodeli organizacijama koje rade svoj posao i koje bi novac istinski iskoristile u povećanju stepena zaštite potrošača. Mi smo u konkurs ušli kao nosioci projekta u partnerskoj saradnji sa autorima emisije Potrošački savetnik. Plan je bio da novcem od konkursa finansiramo otvaranje savetovališta za potrošače (već imamo kancelariju koja godinu i po dana radi bez ičije finansijske pomoći), da snimimo još 72 emisije Potrošačkog savetnika u kom bismo jasno i precizno, kao i do sada, ukazali na probleme potrošača i na načine za njihovo rešavanja, kao i da deo novca iskoristimo za pokretanje kolektivnih tužbi protiv nesavesnih trgovaca, u prvom redu banaka i lizing kuća.

Zbog svega što se desilo prilikom dodele ovih sredstava iz budžeta, planiramo da i dalje obaveštavamo javnost o aktivnostima koje ćemo preduzimati kako bi se ovakvim stvarima zauvek stalo na put.

ZAJEDNO SMO JAČI!