Saradnja Efektive i BC Group-a!

U skladu sa ciljevima zaštite interesa potrošača, Udruženje Efektiva i firma BC Group, potpisali su ugovor o saradnji, kojim je predviđeno maksimalno poštovanje prava potrošača, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

To se odnosi na postupak rešavanja reklamacija potrošača (pitanja saobraznosti i garancije), kao i na predugovorno informisanje i posebna prava prilikom kupovine na daljinu.

Efektiva će tom saradnjom biti garant poštovanja navedenih prava potrošača, kojima se na taj način obezbeđuju bolji i sigurniji načini kupovine, kao i korišćenja kupljenih proizvoda.