Aktuelnosti

NEZAKONITO USTUPANJE LIČNIH PODATAKA – PRESUDA!

Pružaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa dužni su da prilikom ustupanja potraživanja drugim pravnim ili registrovanim fizičkim licima obaveste dužnika o ustupanju podataka o njegovoj ličnosti, pokazuje nedavno doneta pravnosnažna presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, u sporu koji je jedan potrošač poveo protiv JKP Parking servis Jagodina.

Detaljnije NEZAKONITO USTUPANJE LIČNIH PODATAKA – PRESUDA!

Prigovor na rešenje o izvršenju!

Prigovor na rešenje o izvršenju javnog izvršitelja je redovni pravni lek u postupku za namirenje potraživanja nastalih iz komunalnih i srodnih usluga. Njime se pobija rešenje o izvršenju, koje javni izvršitelj donosi po predlogu za izvršenje izvršnog poverioca-trgovca pomenutim uslugama a na osnovu verodostojne isprave – izvoda iz poslovnih knjiga ili računa.

Detaljnije Prigovor na rešenje o izvršenju!