PRAVNOSNAŽNA PRESUDA PROTIV EPS!

U nastavku je pravnosnažna presuda protiv EPS, zbog neosnovane naplate “troškova garantovanog snabdevača”!

EPS je od septembra 2014. godine, uveo naknadu “trošak garantovanog snabdevača” (TGS), koja se plaćala u mesečnim iznosima od 121 din do 142 din.

Članom 12. Zakona o zaštiti potrošača, zabranjeno je da se potrošaču naplaćuje trošak slanja i izdavanja računa, a upravo je ova stavka EPS-u služila kao pokriće za te troškove, što znači da se radi o nezakonitoj naplati.

EPS to čak nije ni krio, pa je potrošačima nedvosmisleno potvrđivao da kroz TGS zapravo naplaćuje izdavanje računa.

Dokaz: Odgovor EPS-a potrošaču!

I Zaštitnik građana je utvrdio isto. U nastavku je deo Izveštaja Zaštitnika:

Sve to, potvrđeno je i pravnosnažnom presudom Višeg suda u Užicu, te je EPS obavezan da potrošaču vrati nezakonito naplaćen novac.

U nastavku dajemo i deo veštačenja, koje je uradio ovlašćeni veštak ekonomsko finansijske struke, kojim je izračunato da je EPS od 2014 do danas, po osnovu nezakonite naplate TGS naplatio 10.600 din, na šta potrošač dobija još 3.400 din zatezne kamate.

Dakle, UKUPNO POTRAŽIVANJE PO POTROŠAČU IZNOSI oko 14.000 din, što se svakako uvećava protokom vremena!

Prema zvaničnim podacima, u Srbiji ima oko 4 miliona brojila. Da uzmemo da je svako oštećeno za oko 100 evra, dolazimo do cifre od 400 miliona evra, koliko je EPS nezakonito naplatio za poslednjih 7 godina.

Na žalost, Vrhovni sud je zaštito EPS zauzimanjem stava da je ovo zakonito, pa tužbe za sada nisu moguće!