Umanjenje cene zbog ambalaže!

Trgovac nema pravo da  umanjuje vrednost kupljenog proizvoda, kod povraćaja robe kupljene preko interneta, ako potrošač ne vrati i ambalažu!

Pravo potrošača na odustanak kupljene robe na daljinu (internet kupovina), regulisano je članovima od 28. do 37. Zakona o zaštiti potrošača. Tada trgovac nema pravo da umanjuje vrednost robe, tj da potrošaču vrati manji iznos novca zbog toga što uz kupljeni proizvod nije vraćena i ambalaža.

Upravo to radi internet prodavac EKUPI, koji putem svog sajta obaveštava potrošače o ovoj mogućnosti, čak i navodi tabelu sa procentima umanjenja cene, u kojoj kaže da će cena biti umanjena za 5% u slučaju oštećene ambalaže ili za čak 20% u slučaju da ambalaže nema!

Skrinšot sa sajta ovog trgovca:

ekupi

Sporni deo teksta se nalazi na ovom linku: https://www.ekupi.rs/rs/Opsti-uslovi-kupovine-eKupi

Potrošač ima pravo na odustanak od robe koju je kupio na daljinu (naručivanje putem interneta) u roku od 14 dana, od dana prijema robe. Za odustanak nje potrebno navođenje razloga, što znači da nije potrebno da je utvrđena nesaobraznost, već razlog ne mora ni da postoji.

Član 28. stav 1. ZZP, jasno kaže da je pravo potrošača na odustanak “bez navođenja razloga i dodatnih troškova“. Dakle, po tom članu, umanjenje cene nije moguće, jer bi u suprotnom, to predstavljalo trošak za potrošača!

Dalje, članom 33. propisane su pravne posledice odustanka od ugovora, te se kaže da u slučaju odustanka u skladu sa članom 28. “smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane članovima 34. i 35.”

Član 34. stav 1. kaže da je obaveza trgovca da “bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača“, čime ni ovaj član ne daje pravo na umanjenje cene, već isključivo povraćaj novca u celosti.

Član 35. stav 3. definiše da “potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe” (slanje poštom), dok sledeći stav kaže da je umanjenje cene moguće samo ako je došlo do posledica nastalih rukovanjem robom na neadekvatan način. To znači da ako je potrošač oštetio robu, trgovac ima pravo na umenjenje cene, ali ne i kada se proizvod vraća u fabričkom stanju, ali bez ambalaže!

Takođe, članom 56. stav 10. propisano je da nedostavljanje ambalaže ne sme biti uslov za rešavanje reklamacije, u slučaju nesaobraznosti, pa se ni u ovom postupku trgovcu ne daje za pravo da na bilo koji način uslovljava povraćaj robe postojanjem ambalaže!

Trgovcu EKUPI smo uputili dopis sa zahtevom da se sporni deo teksta uskladi sa zakonskim odredbama. U protivnom, pokrenućemo odgovarajući postupak!