Obrada kredita – iskustva i PRESUDE!

Način ostvarivanja prava na povraćaj novca tužbom, SVE presude do sada dobijene i pravnosnažna presuda BG Apelacije!

Tužba je u ovom trenutku jedini način da se traži povraćaj novca naplaćenog kao TROŠAK OBRADE KREDITA, uz pripis zatezne kamate, jer banke vansudski to ne žele da reše. Članovima udruženja, koji žele da tuže po ovom osnovu, omogućili smo pregled Ugovora o kreditu i prateće dokumentacije, s obzirom da kao udruženje, raspolažemo tehničkim kapacitetima i iskustvom za takve stvari!

Za pregled Ugovora je potrebno:

  1. Učlaniti se (uputstvo za učlanjenje je OVDE)
  2. Dostaviti kopiju Ugovora o kreditu i pripadajuće anekse (poštom ili lično).

Dostava se vrši LIČNO ili POŠTOM na adresu Efektive! LIČNA dostava dokumenata se može obaviti SVAKOG RADNOG dana od 10:30 do 14:30h!

NAROČITO NEMOJTE SLATI DOKUMENTA NA MEJL jer takvi mejlovi NEĆE BITI RAZMATRANI, zbog velikog broja mejlova koji nam pristužu!

Klijenti koji nisu sačuvali ugovor o kreditu, mogu se PISANOM MOLBOM obratiti banci za izdavanje kopije Ugovora. Ako banka odbije, potrebno je obratiti se NBS na zastita.korisnika@nbs.rs!

Klijenti banaka koji planiraju da pokrenu sudski postupak, treba da znaju sledeće:

Plaća se sudska taksa koja zavisi od visine iznosa provizije koja se potražuje (za fizička lica za iznose tužbenog zahteva do 100.000 din, taksa je do 6.000 din. Preko 100.000 din je  od 12.000 do 18.000 din). Sudska taksa se refundira na kraju postupka! Nema veštačenja, pa nema troškova veštaka! Na kraju postupka se plaća i taksa na presudu (iste visine kao prva taksa), ali se i ona refundira!

Visinu sudske takse možete izračunati na ovom linku: http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-sudske-takse/. Potrebno je prvo da iz svog ugovora izračunate koliko vam je naplaćena obrada kredita a zatim taj iznos unesete u polje “taksa na tužbu”

Procena je da se ovi sporovi rešavaju na jednom, eventualno dva ročišta! Presuda koju objavljujemo u nastavku je pravnosnažno okončana za ukupno 2 godine!

Širom Srbije postoje advokati koji ove postupke vode besplatno, u smislu da se naplate na kraju iz troškova koji padnu na teret banke. Ono što je potrebno je samo proveriti njihovo iskustvo, broj pokrenutih i dobijenih sporova itd…

  1. SVI korisnici kredita mogu da tuže, bez obzira da li je kredit u EVRIMA, FRANCIMA ili DINARIMA
  2. SVI tipovi kredita, potrošački, stambeni, overdraft, okvirni, keš, poljoprivredni, biznis itd…
  3. BEZ obzira na to da li je kredit ZATVOREN ili je AKTIVAN, može se tužiti
  4. Osim ove, može se tužiti i za druge provizije: PRAĆENJE kredita, PREVREMENA otplata, ANEKSIRANJE ugovora
  5. Članove koji su tužili za RASKID ugovora, savetujemo da tuže paralalno i za obradu kredita, jer na taj način vrše dodatni pritisak na svoje banke!
  6. NEMA ZASTARE za tužbu! Mogu da tuže i oni koji su kredit otplatili i pre više od 10 godina!

Po istom principu može se ostvariti pravo i na povraćaj novca od provizije za NKOSK, s tim što tu još uvek nema pravnosnažne presude!

U nastavku:

Dopis koji je NBS uputila bankama u kom ih upozorava da je naplata provizije za obradu kredita NEZAKONITA je OVDE!

Pravnosnažna presuda za obradu kredita Višeg suda u Beogradu je OVDE!

Pravnosnažna presuda za obradu kredita Višeg suda u Somboru je OVDE!

Dve prvostepene presude za obradu kredita (sa obrazloženjem da NEMA ZASTARE) su OVDE!

Stav Vrhovnog suda je OVDE!

Prvostepena presuda za NKOSK je OVDE!

Izvod iz sudske prakse sa pozivom na Rešenje VKS iz 2000. godine. Ovo Rešenje potvrđuje i nezakonitost provizije za PRAĆENJE kredita!

PRAVNOSNAŽNA PRESUDA sa beogradske Apelacije!

NAPOMENA: Ovo je ujedno i pravnosnažna presuda za naplatu kredita po višem tipu kursa, pa sa velikom izvesnošću za uspeh može pokrenuti tužba i po tom osnovu! (primer: kredit isplaćen po kupovnom a naplaćivan po srednjem ili prodajnom kursu). 

TROŠKOVI KREDITA - obrada-page0001

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5