Obrada kredita – Uputstvo za tužbe i PRESUDE!

UPUTSTVO za tužbu, SVE presude do sada dobijene i pravnosnažna presuda BG Apelacije!

Tuži se za povraćaj tog novca, uz pripis zatezne kamate. Članovima udruženja, koji žele da tuže po ovom osnovu, obezbedili smo besplatnu pravnu pomoć.

Svi zainteresovani za tužbu ZA TROŠKOVE OBRADE KREDITA već sada mogu da se jave udruženju Efektiva!

PAŽLJIVO čitajte uputstvo i postupite po njemu ko ste zainteresovani za tužbu!

Za tužbu je potrebno:

  1. Učlaniti se ( uputstvo za učlanjenje je OVDE)
  2. Dostaviti kopiju Ugovora o kreditu i pripadajuće anekse (poštom ili lično).

Dostava se vrši LIČNO ili POŠTOM na adresu Efektive!

Klijenti koji nisu sačuvali ugovor o kreditu, mogu se PISANOM MOLBOM obratiti banci za izdavanje kopije Ugovora. Ako banka odbije, potrebno je obratiti se NBS na zastita.korisnika@nbs.rs!

Plaća se sudska taksa koja zavisi od visine iznosa provizije koja se potražuje (za fizička lica za iznose tužbenog zahteva do 100.000 din, taksa je do 6.000 din. Preko 100.000 din je  od 12.000 do 18.000 din). Sudska taksa se refundira na kraju postupka! Nema veštačenja, pa nema troškova veštaka! Na kraju postupka se plaća i taksa na presudu (iste visine kao prva taksa), ali se i ona refundira!

Visinu sudske takse možete izračunati na ovom linku: http://www.le.os.sud.rs/kalkulator-sudske-takse/. Potrebno je prvo da iz svog ugovora izračunate koliko vam je naplaćena obrada kredita a zatim taj iznos unesete u polje “taksa na tužbu”!

SUDSKA TAKSA SE PLAĆA NAKON PODNOŠENJA TUŽBE!

LIČNA dostava dokumenata se može obaviti SVAKOG RADNOG dana od 10:30 do 14:30h!

Zainteresovani za pokretanje tužbe koji NISU u mogućnosti da dođu lično, potrebno je da na mejl udruženja office@efektiva.rs pošalju zahtev za instrukcije za učešće u tužbi za proviziju za obradu kredita, nakon čega će na mejl dobiti potrebno uputstvo za zastupanje preko udruženja Efektiva!

NEMOJTE SLATI UGOVORE A DA NISTE ZATRAŽILI PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE!

NAROČITO NEMOJTE SLATI DOKUMENTA NA MEJL jer takvi mejlovi NEĆE BITI RAZMATRANI, zbog velikog broja mejlova koji nam pristužu!

Procena je da se ovi sporovi rešavaju na jednom, eventualno dva ročišta! Presuda koju objavljujemo u nastavku je pravnosnažno okončana za ukupno 2 godine!

  1. SVI korisnici kredita mogu da tuže, bez obzira da li je kredit u EVRIMA, FRANCIMA ili DINARIMA
  2. SVI tipovi kredita, potrošački, stambeni, overdraft, okvirni, keš, poljoprivredni, biznis itd…
  3. BEZ obzira na to da li je kredit ZATVOREN ili je AKTIVAN, može se tužiti
  4. Osim ove, može se tužiti i za druge provizije: PRAĆENJE kredita, PREVREMENA otplata, ANEKSIRANJE ugovora
  5. Članove koji su tužili za RASKID ugovora, pozivamo da tuže paralalno i za obradu kredita, jer na taj način vršimo dodatni pritisak na banke!
  6. NEMA ZASTARE za tužbu! Mogu da tuže i oni koji su kredit otplatili i pre više od 10 godina!

Još jednom, pažljivo proučite tekst i tek ako ste potpuno sigurni da želite da tužite javite se udruženju!

Po istom principu može se podneti tužba i za proviziju za NKOSK, s tim što tu još uvek nema pravnosnažne presude! Svakako može prvo obrada, a naknadno i NKOSK!

U nastavku:

Dopis koji je NBS uputila bankama u kom ih upozorava da je naplata provizije za obradu kredita NEZAKONITA je OVDE!

Pravnosnažna presuda za obradu kredita Višeg suda u Beogradu je OVDE!

Pravnosnažna presuda za obradu kredita Višeg suda u Somboru je OVDE!

Dve prvostepene presude za obradu kredita (sa obrazloženjem da NEMA ZASTARE) su OVDE!

7 prvostepenih presuda iz Sombora i Novog Sada su OVDE!

Prvostepena presuda za NKOSK je OVDE!

Izvod iz sudske prakse sa pozivom na Rešenje VKS iz 2000. godine. Ovo Rešenje potvrđuje i nezakonitost provizije za PRAĆENJE kredita!

PRAVNOSNAŽNA PRESUDA sa beogradske Apelacije!

NAPOMENA: Ovo je ujedno i pravnosnažna presuda za naplatu kredita po višem tipu kursa, pa se po istim uslovima može podneti tužba i za to! (primer: kredit isplaćen po kupovnom a naplaćivan po srednjem ili prodajnom kursu). 

TROŠKOVI KREDITA - obrada-page0001

page-0 page-1 page-2 page-3 page-4 page-5