Obrada kredita – Uputstvo za tužbe!

Zbog velikog interesovanja za tužbe za nadoknadu štete po osnovu naplaćene naknadae za obradu kredita, u nastavku je detaljno uputstvo na koji način se to pravo može ostvariti sudskim putem.

VAŽNO: Pažljivo pročitajte tekst, u njemu je sve detaljno objašnjeno. Ako ste zainteresovani za tužbu, postupite po uputstvu. Ako kojim slučajem niste, molimo vas da sačekate povoljniji momenat. Imamo previše poziva i mejlova, pa nam svako bespotrebno oduzimanje vremena dodatno otežava normalan rad i komunikaciju sa članovima!

Dakle, radi se o proviziji koju banke u procentualnom iznosu odbiju od odobrenog kredita odmah po isplati istog. Kreću se u razmaku od 0,5% do 3%. Visina naplaćenog iznosa zavisi od odobrenog kredita a svako to može proveriti u svom ugovoru, u članu u kom je difinisan procenat te naknade.

Tuži se za povraćaj tog novca, uz pripis zatezne kamate. Pre par dana smo objavili pravnosnažnu presudu (tekst pored ovog), posedujemo i neka tumačenja i presude od ranije (deo rešenja Vrhovnog Kasacionog suda je na dnu teksta), te nam to daje za pravo da odlučno tvrdimo da banke nisu smele da naplaćuju ovu proviziju te da je sudskim putem moguće povratiti taj novac.

Članovima udruženja, koji žele da tuže po ovom osnovu, obezbedili smo besplatnu pravnu pomoć. Njihovo je da plate sudsku taksu (kreće se u rasponu od 2.000 do 15.000 din, u zavisnosti od visine štete). Ova taksa se nakon uspešno okončanog spora refundira klijentu.

VAŽNO: Niko ne garantuje uspeh u sporu, svako donosi odluku o pokretanju tužbe na bazi argumenata i presuda koje smo objavili na sajtu!

Za tužbu je potrebno spremiti kopiju ugovora o kreditu. Uputstvo za pristupanje udruženju je na ovom linku: http://efektiva.rs/krediti-extras/uclani-se/

Dokumentacija se donosi u udruženje, a tada se potpisuje i punomoćje za advokata, pristupnica za članstvo i plaća se članarina. Za klijente izvan Beograda, moguće je slanje dokumenata Poštom, s tim što oni pre toga dobijaju punomoćje za advokata na mejl, a zatim sve šalju Poštom naadresu Efektive. Za to je potrebno poslati mejl sa zahtevom za dobijanje punomoćja na naš mejl office@efektiva.rs

VAŽNO: Ovih dana smo objavili da je rok zastare 10 godina. Proverom, i pregledom sudske prakse i stavova, utvrdili smo da to nije tačno i da svi mogu da tuže za nadoknadu ove štete, BEZ OBZIRA NA TO U KOM PERIODU je zaključen ugovor. NEMA ZASTARE; SVI MOGU DA TUŽE!

VAŽNO:

  1. SVI korisnici kredita mogu da tuže, bez obzira da li je kredit u EVRIMA, FRANCIMA ili DINARIMA
  2. SVI tipovi kredita, potrošački, stambeni, overdraft, okvirni, keš itd…
  3. BEZ obzira na to da li je kredit ZATVOREN ili je AKTIVAN, može se tužiti
  4. Osim ove, može se tužiti i za druge provizije: PRAĆENJE kredita, PREVREMENA otplata, ANEKSIRANJE ugovora
  5. Klijenti koji su tužili za RASKID ugovora, ne moraju da tuže za naknade jer im to već ulazi u tužbu, ali mogu paralelno ako žele samo za nadoknadu te štete sa zateznom kamatom (lični izbor je u pitanju)

Još jednom, pažljivo proučite tekst i tek ako ste potpuno sigurni da želite da tužite javite se u udruženje! DO POBEDE!

Izvod iz sudske prakse sa pozivom na Rešenje VKS iz 2000. godine, je u nastavku. Ovo Rešenje potvrđuje i nezakonitost provizije za PRAĆENJE kredita!

TROŠKOVI KREDITA - obrada-page0001