Tržišna protiv ORION-a!

Posle mesec i po dana pravne borbe sa Orion Telekomom, stiglo je obveštenje od Tržišne inspekcije, kojim je potvrđeno nezakonito postupanje Orion-a!

Time je potvrđen stav Efektive od početka, da se obaveštenje o povećanju cene, postavljeno na sajt operatora, ne smatra pogodnim i u skladu sa propisima, te je Orion, u skladu sa tim postupio nezakonito. Tržišna inspekcija će zbog toga pokrenuti prekršajni postupak!

Takođe, Tržišna potvrđuje da će svi korisnici, koji su podneli zahtev za raskid ugovora bez plaćanja penala, isti i dobiti!

Ako neko još uvek ima problem sa raskidom ugovora, neka piše na mejl: trzisna.beograd@mtt.gov.rs

Obaveštenje Tržišne inspekcije:

Prethodne tekstove o ovoj problematici možete pročitati na ovim linkovima: