Početna


Euribor raste!

Zbog promene metodologije obračuna vrednosti Euribora, od polovine marta ove godine, ova referenta stopa konstanto raste, pa je vrednost tromesečnog Euribora porasla sa -0,42 na -0,293. Detaljnije

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/

Moratorijum poskupljuje kredit!

NBS je donela propis po kom se uvodi moratorijum na sve obaveze dužnika prema bankama. Propis je stupio na snagu 18.3.2020. a banke imaju obavezu da do 21.3.2020. na svojim internet prezentacijama objave ponude. Detaljnije

Predlog mera!

U skladu sa novonastalom situacijom i potrebom da građani ostanu u svojim domovima, u cilju suzbijanja širenja epidemije korona virusa, a iz razloga olakšavanja položaja potrošača, Udruženje Efektiva predlaže sledeće mere: Detaljnije

Sudije jače od pravde!

Sudije Višeg suda u Pančevu, Slavica Maksić, Vesna Vuković i Radnika Gulić, koje sude u drugostepenom veću, u sporovima gde su banke tužene za neosnovanu naplatu troškova obrade kredita, uprkos stavu VKS, donose presude u korist banaka. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/

Demanti dela objave!

Nakon što smo kontaktirali Ministarstvo pravde, u vezi sa tekstom i činjenicama koje smo objavili, a koje se tiču izvršitelja Ivane Žugić, dobili smo novu informaciju, koja ranije nije bila dostupna javnosti. Detaljnije

Poziv Telekomu i SBB-u!

Udruženje Efektiva uputilo je poziv kablovskim operatorima SBB i grupaciji oko Telekoma Srbija, za zajednički sastanak u cilju ujednačavanja njihovog odnosa prema potrošačima, tj poštovanja zakonskih propisa. Detaljnije

Zakon se mora poštovati!

Ministarstvo trgovine (MTTT) je priznalo da Supernova (ovo važi za sve operatore) ne postupa u skladu sa odredbama dva zakona, u vezi sa izmenom programske šeme i mogućnostima za raskid ugovora bez naplate penala. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands