Početna


Dopis udruženju banaka!

U skladu sa mišljenjem Vrhovnog suda od 2.4.2019, da je valutna klauzula u CHF ništava, ako se banka nije zadužila u toj valuti i ako o rizicima podizanja tog kredita nije informisala klijenta, te odredbama Lex specijalis zakona kojim nije predviđeno da se on odnosi i na korisnike koji su svoje kredite ranije konvertovali ili u celosti isplatili, upućujem vam ovaj predlog za održavanje sastanka, na kom bi smo razmotrili mogućnost pronalaženja rešenja i za grupe korisnika koje nisu obuhvaćene novim Zakonom.
Detaljnije

Zastati sa donošenjem Zakona!

Nakon što su pregovori sa bankama i zvanično propali, za koje od početka tvrdimo da su bili nepotrebni i beskorisni, postalo je jasno da samo poštovanje zakonskih odredbi može rešiti pitanje kredita u švajcarskim francima. Detaljnije

Oštro protiv pregovora sa bankama!

Udruženje Efektiva, kao dugogodišnji nosilac borbe protiv nesavesnih radnji banaka u Srbiji, oštro se protivi bilo kakvim pregovorima sa bankama po pitanju vraćanja svega što je od korisnika naplaćeno na nezakonit način, te smatramo da je neophodno poštovati zakonske propise. Detaljnije

Protest zbog CHF kredita!

Nezadovoljni činjenicom da se nakon donetog stava Vrhovnog kasacionog suda, kojim je valutna klauzula u švajcarskim francima proglašena nezakonitom, uopšte ušlo u pregovore sa bankama, koje su sada očiti i jedini krivci za situaciju u kojoj se nalaze korisnici ovih kredita, Detaljnije

Nova usvojena revizija na VKS!

Nakon sastanka sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda, u četvrtak u 12h, kada nam je obećano rešavanje 8 predmeta koji se tiču CHF kredita, najkasnije do 15.4.2019, odmah sutradan je stigla usvojena revizija. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Pitanja za INFOSTAN!

Povodom poslednjih dešavanja i velikog broja pritužbi građana na rad Infostan-a i advokata koje je isti angažovao, uputili smo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, sa 9 pitanja na koje tražimo odgovor! Detaljnije

Kolektivna tužba protiv Infostan-a!

U skladu sa ingerencijama koje imamo kao udruženje za zaštitu potrošača, pozivamo potrošače iz Beograda, korisnike usluga JKP Infostan tehnologije, da nam se jave radi pokretanja postupka zaštite kolektivnih interesa. Detaljnije

Potrošači protiv Toplane!

Efektivi se u prethodnih godinu dana obratilo desetak potrošača iz Pančeva (naravno, mnogo više iz Beograda, ali tema je sada pančevačka toplana), koji ne žele uslugu centralnog grejanja ali su, suprotno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, praktično zaključani u odnos sa gradskom toplanom, Detaljnije

Kako se odbraniti od Infostan-a?

U toku su masovna utuženja koja Infostan sprovodi protiv građana Beograda, a često se radi o zastarelim ili čak nepostojećim dugovima, pa i protiv lica koja ne postoje pod navedenim podacima, kao i protiv preminulih lica. Detaljnije

Pismo Predsednici Vlade i Predsedniku RS!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva je u svom višegodišnjem radu i rešavanju potrošačkih problema, od kojih su neki suštinsko egzistencijalni, identifikovalo sledeće probleme koji onemogućavaju normalan život građana Srbije i podstiču njihovo nezadovoljstvo. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands