Početna


Još dve za NKOSK!

U nastavku su dve nove pravnosnažne presude prema kojima su banke obavezane da vrate naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i troškove obrade kredita! Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Slanje opomena za dugovanja!

Često dobijamo informacije od potrošača, da trgovci, uglavnom komunalna preduzeća, angažuju advokate za pisanje opomene pred utuženje, koji istu tarifiraju u skladu sa advokatskom tarifom. Detaljnije

Isporuka kupljene robe!

Pandemija korona virusa, ali i sami savremeni trendovi i nove mogućnosti, menjaju navike potrošača, pa internet kupovina preuzima sve značajniju ulogu i u Srbiji. Međutim, česte su primedbe potrošača na netransparetno ponašanje trgovaca, koje se odnosi na način isporuke kupljene robe. Detaljnije

Otkazana putovanja za Grčku!

Povodom ponovnog zatvaranja grčke granice, za putnike iz Srbije, a u vezi sa najavom turističkih agencija da će putnicima, kojima je od juče, propao aranžman za Grčku, izdavati vaučere za zamenska putovanja, napominjemo sledeće: Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands