Početna


Još dve za NKOSK!

U nastavku su dve nove pravnosnažne presude prema kojima su banke obavezane da vrate naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i troškove obrade kredita! Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Isporuka kupljene robe!

Pandemija korona virusa, ali i sami savremeni trendovi i nove mogućnosti, menjaju navike potrošača, pa internet kupovina preuzima sve značajniju ulogu i u Srbiji. Međutim, česte su primedbe potrošača na netransparetno ponašanje trgovaca, koje se odnosi na način isporuke kupljene robe. Detaljnije

Otkazana putovanja za Grčku!

Povodom ponovnog zatvaranja grčke granice, za putnike iz Srbije, a u vezi sa najavom turističkih agencija da će putnicima, kojima je od juče, propao aranžman za Grčku, izdavati vaučere za zamenska putovanja, napominjemo sledeće: Detaljnije

Uredba kao šarena laža!

Uredba o zamenskom putovanju, koja je na inicijativu ministarstva trgovine, a verovatno pod pokroviteljstvom turističkih agencija, doneta krajem aprila, već pokazuje svoje slabosti. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands