Početna


Pitanja za Apelacioni sud Beograd!

U vezi sa presudom Apelacionog suda Beograd br GŽ 1751/2018, kojom je u celosti odbijen zahtev za utvrđenje ništavosti ili raskida CHF ugovora o kreditu, a zbog uočenih nelogičnosti koje bude sumnju u čitav postupak koji je sproveden pred Apelacionim sudom Beograd, Detaljnije

Banke da dokažu trošak!

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević kaže za Tanjug da bi nižestepeni sudovi trebalo da poštuju odluku tog suda da naknada za obradu kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora o kreditu. Detaljnije

VAŽNO! Sudija na vezi sa Dugalićem!

U nastavku ovog dopisa ukazaćemo na slučaj sudije Privrednog suda u Nišu Vanje Serjević, koja je kršeći osnovni preduslov nezavisnosti sudskih organa, kršeći svoju Ustavnu obavezu, etičke principe i pravila ponašanja, na grub način pregazila dostojanstvenost svoje profesije, staviviši se na stranu jedne strane u postupku. Detaljnije

Dve nove presude za obradu!

Objavljujemo DVE nove usvajajuće prvostepene presude za troškove obrade kredita! U jednoj od njih je i obrazloženje da rok zastare od 10 godina teče od trenutka utvrđivanja ništavosti te odredbe, što znači od dana presude, a ne od dana otpisivanja ugovora! Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Rizična kupovina preko Facebook-a!

Kupovina preko Instagram i Fejsbuk profila koji nude robu po primamljivim cenama ume da bude vrlo rizična i da vodi u razočarenje, kajanje, bes i, što je najgore, nemogućnost ostvarenja prava na zamenu nesaobrazne robe odnosno prava na povraćaj novca. Detaljnije

Obmane komunalnih usluga!

Sa brojnim kršenjem prava potrošača susreću se i svi korisnici komunalnih usluga. Ne samo da su kriterijumi za obračun cene ne odražavaju stvarno korišćenu uslugu, već se i ograničavaju rokovi za reklamaciju računa, naplaćuju fiksne naknade, iako zakon propisuje da korisnik treba da plati samo ono što koristi.
Detaljnije

SERIJSKA KRŠENJA PRAVA POTROŠAČA

Udruženje Efektiva, kao organizacija za zaštitu prava potrošača registrovana pri Ministarstvu trgovine, ustanovila je u prethodnom periodu sledeće serijske nepravilnosti kojima pojedini prodavci roba i usluga krše Zakon o zaštiti potrošača, Detaljnije

Ko kontroliše rad izvršitelja?

Kako se sprovodi naplata duga? Zbog čega je nekada nepremostiv jaz između paragrafa i humanosti? Da li se imovina dužnika prodaje bagatelno? Ko kontroliše rad izvršitelja? Koje su načešće pritužbe na izvršenje? Imate li vi loših iskustava sa izvršiteljima?

Problemi sa izvršiteljima!

Udruženje Efektiva je pojačalo svoj tim diplomiranim pravnikom Jovanom Ristićem, koji je ekspert za pitanja Izvršitelja, njihovog rada i postupaka koje vode protiv građana, kao i potrošačkom problematikom. Detaljnije

“Jeftiniji aranžman – stariji autobus!

Povodom povećanog broja pritužbi građana na nesaobraznost turističkih aranžmana, kao i tendencioznih tvrdnji predstavnika YUTA-e, u kojima se tvrdi da jeftiniji aranžman podrazumeva i veću mogućnost za kvar autobusa tokom puta ka odredištu, kao i o tome da za određene neprijatnosti potrošač nema pravo na nadoknadu štete, Udruženje za zaštitu potrošača „Efektiva“ saopštava da su takve tvrdnje netačne i služe interesu turističkih agencija, a radi izbegavanja plaćanja odštete putnicima. Detaljnije

Namera ili slučajna greška!?

Nedavno smo imali slučaj reklamiranja proizvoda po jednoj ceni, odnosno popust, dok je na kasi kucana redovna cena. Radi se o sokovima kompanije RAUCH a radnja se dešava u prodajnom objektu DELHAIZE SERBIA. Detaljnije

Infostan, Izvršitelji, Efektiva!

"Dobro Jutro", TV Pink, 24.02.2017. - Kod Jovane & Srđana - S. Manić - Komora izvršitelja, M. Paunović, - Infostan, D. Gavrilović - Efektiva. Kako zbog dug od 2.500 din potrošač plati još 7.500 din. Da li je to osnovano, da li je to prevelika kazna za potrošače koji ne izmire svoju obavezu na vreme i ima li nepravilnosti u radu Izvršitelja? Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands