Početna


Presude za Privredne Apelacije!

Privredni apelacioni sud (PAS), doneo je dve nove pravnosnažne usvajajuće presude za troškove obrade kredita. Ovim presudama se menja dosadašnja raznolika praksa ovog Suda, gde su neka veća usvajala tužbe, a druga odbijala. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Prijave Tržišnoj inspekciji!

Povodom problema sa Supernovom, kablovskog brenda koji pripada Telekomu Srbija, i nemogućnosti potrošača da zbog gašenja kanala raskinu ugovor bez naplate penala (isti probem i sa drugim kablovskim operatorima), u četvrtak 30.1.2020. održali smo sastanak sa predstavnicima Ministarstva trgovine.  Detaljnije

Sukob operatora preko leđa potrošača!

Od kako je kablovski brend Supernova, isključio tv kanale United Media, svakodnevno čitamo saopštenja obe strane o tome ko je kriv, ređaju se optužbe, daju se ponude, ali rešenja još uvek nema. U celoj problematici, najmanje se priča o pravima potrošača, koja su ovim sukobom ozbijno narušena. Detaljnije

Raskid ugovora sa kablovskim operatorom!

Povodom aktuelne situacije sa brendom Supernova, koji zapravo pripada Telekomu Srbija, zajedno sa još nekoliko manjih kablovskih operatora, u nastavku dajemo pojašnjenje oko mogućnosti za raskid, kao i obrazac za raskid ugovora BEZ PLAĆANJA PENALA! Detaljnije

Izmene Zakona o izvršenju!

Prvog dana nove 2020. godine stupila je na snagu izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, pa bi valjalo da na jednom mestu kažemo šta nam on donosi. U nastavku je detaljna analiza izmenjenih odredbi, sa ocenama dobrog i lošeg. Detaljnije

Sport Vision – kolektivna tužba!

Zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse, protiv kompanije Sport Vision iz Beograda, koja se bavi maloprodajom obuće, pred ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, pokrenuli smo postupak zaštite kolektivnih interesa potrošača. Detaljnije

Ukinuti angažovanje advokata u tužbama protiv potrošača!

Udruženje potrošača Efektiva je danas uputilo je javni poziv i predlog Vladi Srbije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lokalnim samoupravama, da prekinu štetnu praksu utuživanja potrošača putem angažovanja eksternih advokata, čime se nepotrebno uvećavaju troškovi dužnika, a novac se potom preliva u privatne džepove. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands