Početna


Nova presuda protiv Eurobanke!

Najnovijom pravnosnažnom presudom protiv Eurobanke, Sud je utvrdio da je ova banka nezakonito povećavala kamatu, naplaćivala kredit po višem tipu kursa (prodajni kurs) i naplatila trošak obrade kredita! Detaljnije

VKS zauzeo stav o troškovima obrade kredita – II deo!

Danas je na sajtu Vrhovnog suda objavljen pravni stav ovog suda u vezi sa naplatom troškova obrade kredita. Prema tome, VKS je zauzeo stav da je NIŠTAVA odredba o naplati troškova obrade ukoliko ugovor ne sadrži "jasne i nedvosmislene podatke o troškovima obrade kredita"! To znači da je banka morala taksativno da navede sve troškove koje je imala, a ne samo da naplati određeni iznos u nekom procentu, bez da klijenta jasno informiše o sadržini istih.
Detaljnije

VKS zauzeo stav o troškovima obrade kredita!

Došli smo u posed dokumenta koji pokazuje da je na sednici koja je održana 22.5.2018. VKS zauzeo stav u vezi sa troškovima obrade kredita, kao i da je na istoj sednici odbijen zahtev sudije Vanje Serjević iz Privrednog suda Niš, kojim je očito htela da pripomogne bankama. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Unižavanje prava potrošača!

Tragom informacije koju smo dobili, a koja kaže da će kolektivna tužba biti vraćena u zakonodavni sistem, ali da će mogućnost pokretanja iste imati samo jedno "udruženje potrošača", koje dokazano radi u korist trgovaca a na štetu potrošača, Detaljnije

Novi pravilnik – novi nameti!

Novim Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila, vozači ne dobijaju ništa, osim dodatnog nameta. Suštinski, osim promene cene tehničkog pregleda (TP) i ograničavanja trajanja pregleda na minimum 30 minuta, kvalitet kontrole vozila se ne povećava. Detaljnije

Dupli tehnički neustavan!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva se protivi uvođenju dodatnog tehničkog pregleda (TP) za vozila starija od 15 godina, smatrajući da taj potez neće doprineti povećanju bezbednosti na putevima, kao i unificiranju cene obavljanja TP, Detaljnije

Rizična kupovina preko Facebook-a!

Kupovina preko Instagram i Fejsbuk profila koji nude robu po primamljivim cenama ume da bude vrlo rizična i da vodi u razočarenje, kajanje, bes i, što je najgore, nemogućnost ostvarenja prava na zamenu nesaobrazne robe odnosno prava na povraćaj novca. Detaljnije

Obmane komunalnih usluga!

Sa brojnim kršenjem prava potrošača susreću se i svi korisnici komunalnih usluga. Ne samo da su kriterijumi za obračun cene ne odražavaju stvarno korišćenu uslugu, već se i ograničavaju rokovi za reklamaciju računa, naplaćuju fiksne naknade, iako zakon propisuje da korisnik treba da plati samo ono što koristi.
Detaljnije

SERIJSKA KRŠENJA PRAVA POTROŠAČA

Udruženje Efektiva, kao organizacija za zaštitu prava potrošača registrovana pri Ministarstvu trgovine, ustanovila je u prethodnom periodu sledeće serijske nepravilnosti kojima pojedini prodavci roba i usluga krše Zakon o zaštiti potrošača, Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands