Početna


Vrhovni sud u službi banaka!

Došli smo u posed dokumenta koji je Udruženje banaka Srbije (UBS) dostavilo Vrhovnom kasacionom Sudu (VKS), sa argumentima "koji mogu biti od koristi kod zauzimanja stava", a u vezi sa kreditima indeksiranim u CHF! Detaljnije

Usvojena privremena mera!

U poslednjem primeru pokušaja da se od Suda izdejstvuje privremena mera zabrane prodaje hipotekovane nepokretnosti, ista je USPELA i Sud je zabranio prodaju do okončanja postupka, tužbe za raskid CHF ugovora zbog promenjenih okolnosti. Detaljnije

Nova presuda protiv Eurobanke!

Najnovijom pravnosnažnom presudom protiv Eurobanke, Sud je utvrdio da je ova banka nezakonito povećavala kamatu, naplaćivala kredit po višem tipu kursa (prodajni kurs) i naplatila trošak obrade kredita! Detaljnije

VKS zauzeo stav o troškovima obrade kredita – II deo!

Danas je na sajtu Vrhovnog suda objavljen pravni stav ovog suda u vezi sa naplatom troškova obrade kredita. Prema tome, VKS je zauzeo stav da je NIŠTAVA odredba o naplati troškova obrade ukoliko ugovor ne sadrži "jasne i nedvosmislene podatke o troškovima obrade kredita"! To znači da je banka morala taksativno da navede sve troškove koje je imala, a ne samo da naplati određeni iznos u nekom procentu, bez da klijenta jasno informiše o sadržini istih.
Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Ministarstvo protiv potrošača!

Zbog konstatnog unižavanja prava potrošača, koje se ogleda u indolentnom ponašanju prema gorućim pitanjima iz ove oblasti, zaštitničkom odnosu prema načinu rada komunalnih preduzeća, kao i zaštitničkom odnosu prema organizacijama potrošača koje predvode osobe sa kriminalnom istorijom, Udruženje Efektiva je donelo odluku da stupi u protest! Detaljnije

Unižavanje prava potrošača!

Tragom informacije koju smo dobili, a koja kaže da će kolektivna tužba biti vraćena u zakonodavni sistem, ali da će mogućnost pokretanja iste imati samo jedno "udruženje potrošača", koje dokazano radi u korist trgovaca a na štetu potrošača, Detaljnije

Novi pravilnik – novi nameti!

Novim Pravilnikom o tehničkom pregledu vozila, vozači ne dobijaju ništa, osim dodatnog nameta. Suštinski, osim promene cene tehničkog pregleda (TP) i ograničavanja trajanja pregleda na minimum 30 minuta, kvalitet kontrole vozila se ne povećava. Detaljnije

Dupli tehnički neustavan!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva se protivi uvođenju dodatnog tehničkog pregleda (TP) za vozila starija od 15 godina, smatrajući da taj potez neće doprineti povećanju bezbednosti na putevima, kao i unificiranju cene obavljanja TP, Detaljnije

Rizična kupovina preko Facebook-a!

Kupovina preko Instagram i Fejsbuk profila koji nude robu po primamljivim cenama ume da bude vrlo rizična i da vodi u razočarenje, kajanje, bes i, što je najgore, nemogućnost ostvarenja prava na zamenu nesaobrazne robe odnosno prava na povraćaj novca. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands