Početna


Moratorijum poskupljuje kredit!

NBS je donela propis po kom se uvodi moratorijum na sve obaveze dužnika prema bankama. Propis je stupio na snagu 18.3.2020. a banke imaju obavezu da do 21.3.2020. na svojim internet prezentacijama objave ponude. Detaljnije

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/

Predlog mera!

U skladu sa novonastalom situacijom i potrebom da građani ostanu u svojim domovima, u cilju suzbijanja širenja epidemije korona virusa, a iz razloga olakšavanja položaja potrošača, Udruženje Efektiva predlaže sledeće mere: Detaljnije

Sudije jače od pravde!

Sudije Višeg suda u Pančevu, Slavica Maksić, Vesna Vuković i Radnika Gulić, koje sude u drugostepenom veću, u sporovima gde su banke tužene za neosnovanu naplatu troškova obrade kredita, uprkos stavu VKS, donose presude u korist banaka. Detaljnije

Presude za Privredne Apelacije!

Privredni apelacioni sud (PAS), doneo je dve nove pravnosnažne usvajajuće presude za troškove obrade kredita. Ovim presudama se menja dosadašnja raznolika praksa ovog Suda, gde su neka veća usvajala tužbe, a druga odbijala. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/

Demanti dela objave!

Nakon što smo kontaktirali Ministarstvo pravde, u vezi sa tekstom i činjenicama koje smo objavili, a koje se tiču izvršitelja Ivane Žugić, dobili smo novu informaciju, koja ranije nije bila dostupna javnosti. Detaljnije

Poziv Telekomu i SBB-u!

Udruženje Efektiva uputilo je poziv kablovskim operatorima SBB i grupaciji oko Telekoma Srbija, za zajednički sastanak u cilju ujednačavanja njihovog odnosa prema potrošačima, tj poštovanja zakonskih propisa. Detaljnije

Zakon se mora poštovati!

Ministarstvo trgovine (MTTT) je priznalo da Supernova (ovo važi za sve operatore) ne postupa u skladu sa odredbama dva zakona, u vezi sa izmenom programske šeme i mogućnostima za raskid ugovora bez naplate penala. Detaljnije

Prijave Tržišnoj inspekciji!

Povodom problema sa Supernovom, kablovskog brenda koji pripada Telekomu Srbija, i nemogućnosti potrošača da zbog gašenja kanala raskinu ugovor bez naplate penala (isti probem i sa drugim kablovskim operatorima), u četvrtak 30.1.2020. održali smo sastanak sa predstavnicima Ministarstva trgovine.  Detaljnije

Sukob operatora preko leđa potrošača!

Od kako je kablovski brend Supernova, isključio tv kanale United Media, svakodnevno čitamo saopštenja obe strane o tome ko je kriv, ređaju se optužbe, daju se ponude, ali rešenja još uvek nema. U celoj problematici, najmanje se priča o pravima potrošača, koja su ovim sukobom ozbijno narušena. Detaljnije

Raskid ugovora sa kablovskim operatorom!

Povodom aktuelne situacije sa brendom Supernova, koji zapravo pripada Telekomu Srbija, zajedno sa još nekoliko manjih kablovskih operatora, u nastavku dajemo pojašnjenje oko mogućnosti za raskid, kao i obrazac za raskid ugovora BEZ PLAĆANJA PENALA! Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands