Početna


Stav VKS o kursnim razlikama!

Vrhovni kasacioni sud je doneo Rešenje u kom je zauzeo stav po pitanju odredbi ugovora kojima je banka isplaćivala kredit po nižem tipu kursa (kupovni ili srednji), a naplaćivala ga po višem (srednji ili prodajni). Stav VKS je da je ovakvo ugovaranje NEZAKONITO i revizija banke je odbijena! Detaljnije

Nema tužbe nakon Lex-a!

Potvrdile su se naše ranije sumnje, da će tumačenjem odredbi Zakona o konverziji (Lex), korisnicima CHF kredita koji su u sporu protiv banke, a koji se tiče valutne klauzule (tužbe za ništavost celog ugovora, ništavost valutne klauzule ili raskid zbog promenjenih okolnosti), sudovi donositi rešenja kojima će postojeći postupci moći da budu nastavljeni samo ako korisnik kredita ne prihvati ponudu banke za konverziju kredita. Detaljnije

Smernice za primenu Lex-a!

Zakon o konverziji chf kredita primenjuje se od 7.5.2019.  30 dana od tog dana, najkasnije do 6.6.2019, banke imaju obavezu da svojim korisnicima dostave ponudu za zaključenje ugovora o konverziji chf kredita. Detaljnije

OPREZ: Banke muvaju sa Lexom!

Upozoravamo korisnike CHF kredita, da su banke krenule sa zloupotrebom primene Zakona o konverziji CHF kredita, te da u ponude za zaključenje ugovora o konverziji, ubacuju odredbe koje nemaju veze sa primenom Zakona, a koje korisnike dovode u nepovoljniji položaj i omogućavaju banci povoljniji uslove od onih koji su predviđeni Zakonom. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Odgovor na saopštenje SBB-a!

Nakon pokrenute inicijative za utvrđivanje eventualne povrede Zakona o zaštiti potrošača, tj zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse, koju smo pokrenuli protiv kompanije SBB, ista se juče oglasila saopštenjem, na koje smo dužni da reagujemo isključivo istine radi. Detaljnije

Usluga bez usluge!

Širom Srbije se javlja problem odnošenja smeća, koji lokalne samouprave pokušavaju da reše tako što posao odnošenja smeća poveravaju raznim firmama, JKP-ovima ili privatnim preduzećima. Detaljnije

Sudovi ne poštuju Zakon!

S obzirom na to da smo u dosadašnjoj sudskoj praksi uočili da sudovi u Beogradu (a i širom Srbije), prilikom presuđivanja u predmetima koji se tiču zaštite potrošača, ne poštuju imperativne odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koji je krovni zakon u ovoj oblasti, kao i uz činjenicu da su potrošači zaštićeni i Ustavom,
Detaljnije

Pitanja za INFOSTAN!

Povodom poslednjih dešavanja i velikog broja pritužbi građana na rad Infostan-a i advokata koje je isti angažovao, uputili smo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, sa 9 pitanja na koje tražimo odgovor! Detaljnije

Kolektivna tužba protiv Infostan-a!

U skladu sa ingerencijama koje imamo kao udruženje za zaštitu potrošača, pozivamo potrošače iz Beograda, korisnike usluga JKP Infostan tehnologije, da nam se jave radi pokretanja postupka zaštite kolektivnih interesa. Detaljnije

Potrošači protiv Toplane!

Efektivi se u prethodnih godinu dana obratilo desetak potrošača iz Pančeva (naravno, mnogo više iz Beograda, ali tema je sada pančevačka toplana), koji ne žele uslugu centralnog grejanja ali su, suprotno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, praktično zaključani u odnos sa gradskom toplanom, Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands