Početna


Presuda – troškovi obrade kredita!

Viši su du Beogradu je doneo novu presudu za troškove obrade kredita, kojom je banka obavezana da klijentu vrati 31.000 din, sa zateznom kamatom od 2008. do danas (što će udvostručiti iznos), na ime naplaćene provizije z aobradu kredita od 2%. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Kako se odbraniti od Infostan-a?

U toku su masovna utuženja koja Infostan sprovodi protiv građana Beograda, a često se radi o zastarelim ili čak nepostojećim dugovima, pa i protiv lica koja ne postoje pod navedenim podacima, kao i protiv preminulih lica. Detaljnije

Pismo Predsednici Vlade i Predsedniku RS!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva je u svom višegodišnjem radu i rešavanju potrošačkih problema, od kojih su neki suštinsko egzistencijalni, identifikovalo sledeće probleme koji onemogućavaju normalan život građana Srbije i podstiču njihovo nezadovoljstvo. Detaljnije

Krivična prijava protiv Masterkard-a!

Zbog osnovanje sumnje u izvršenje krivičnog dela zaključenje restriktivnog sporazuma iz člana 229. Krivičnog zakonika Srbije, protiv kompanije Masterkard i odgovornih lica u istoj, podneli smo krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands