Početna


Presuda – troškovi obrade kredita!

Viši su du Beogradu je doneo novu presudu za troškove obrade kredita, kojom je banka obavezana da klijentu vrati 31.000 din, sa zateznom kamatom od 2008. do danas (što će udvostručiti iznos), na ime naplaćene provizije z aobradu kredita od 2%. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Pitanja za INFOSTAN!

Povodom poslednjih dešavanja i velikog broja pritužbi građana na rad Infostan-a i advokata koje je isti angažovao, uputili smo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, sa 9 pitanja na koje tražimo odgovor! Detaljnije

Kolektivna tužba protiv Infostan-a!

U skladu sa ingerencijama koje imamo kao udruženje za zaštitu potrošača, pozivamo potrošače iz Beograda, korisnike usluga JKP Infostan tehnologije, da nam se jave radi pokretanja postupka zaštite kolektivnih interesa. Detaljnije

Potrošači protiv Toplane!

Efektivi se u prethodnih godinu dana obratilo desetak potrošača iz Pančeva (naravno, mnogo više iz Beograda, ali tema je sada pančevačka toplana), koji ne žele uslugu centralnog grejanja ali su, suprotno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, praktično zaključani u odnos sa gradskom toplanom, Detaljnije

Kako se odbraniti od Infostan-a?

U toku su masovna utuženja koja Infostan sprovodi protiv građana Beograda, a često se radi o zastarelim ili čak nepostojećim dugovima, pa i protiv lica koja ne postoje pod navedenim podacima, kao i protiv preminulih lica. Detaljnije

Pismo Predsednici Vlade i Predsedniku RS!

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva je u svom višegodišnjem radu i rešavanju potrošačkih problema, od kojih su neki suštinsko egzistencijalni, identifikovalo sledeće probleme koji onemogućavaju normalan život građana Srbije i podstiču njihovo nezadovoljstvo. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands