Početna


Stav VKS o kursnim razlikama!

Vrhovni kasacioni sud je doneo Rešenje u kom je zauzeo stav po pitanju odredbi ugovora kojima je banka isplaćivala kredit po nižem tipu kursa (kupovni ili srednji), a naplaćivala ga po višem (srednji ili prodajni). Stav VKS je da je ovakvo ugovaranje NEZAKONITO i revizija banke je odbijena! Detaljnije

Nema tužbe nakon Lex-a!

Potvrdile su se naše ranije sumnje, da će tumačenjem odredbi Zakona o konverziji (Lex), korisnicima CHF kredita koji su u sporu protiv banke, a koji se tiče valutne klauzule (tužbe za ništavost celog ugovora, ništavost valutne klauzule ili raskid zbog promenjenih okolnosti), sudovi donositi rešenja kojima će postojeći postupci moći da budu nastavljeni samo ako korisnik kredita ne prihvati ponudu banke za konverziju kredita. Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Krivosuđe u Velikom Gradištu

Naše pratioce na Facebook stranici Efektive smo već obavestili o događaju od 15.10.2019. kada je sudija Osnovnog suda u Velikom Gradištu Aleksandar Rajević, sa suđenja izbacio predstavnika Efektive, Detaljnije

Krivosuđe u Negotinu!

Na koji način se u Negotinu donose presude "U ime naroda", a za korist lokalne samouprave ili lokalnog komunalnog preduzeća, prikazaćemo u narednih nekoliko tekstova, sa dokumentacijom koja potvrđuje spregu pojedinih sudija i interesa lokalne samouprave, zbog koje potrošači u ovom gradu trpe veliku štetu. Detaljnije

Odgovor na saopštenje SBB-a!

Nakon pokrenute inicijative za utvrđivanje eventualne povrede Zakona o zaštiti potrošača, tj zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse, koju smo pokrenuli protiv kompanije SBB, ista se juče oglasila saopštenjem, na koje smo dužni da reagujemo isključivo istine radi. Detaljnije

Usluga bez usluge!

Širom Srbije se javlja problem odnošenja smeća, koji lokalne samouprave pokušavaju da reše tako što posao odnošenja smeća poveravaju raznim firmama, JKP-ovima ili privatnim preduzećima. Detaljnije

Sudovi ne poštuju Zakon!

S obzirom na to da smo u dosadašnjoj sudskoj praksi uočili da sudovi u Beogradu (a i širom Srbije), prilikom presuđivanja u predmetima koji se tiču zaštite potrošača, ne poštuju imperativne odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koji je krovni zakon u ovoj oblasti, kao i uz činjenicu da su potrošači zaštićeni i Ustavom,
Detaljnije

Pitanja za INFOSTAN!

Povodom poslednjih dešavanja i velikog broja pritužbi građana na rad Infostan-a i advokata koje je isti angažovao, uputili smo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, sa 9 pitanja na koje tražimo odgovor! Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands