Početna


Stav VKS o kursnim razlikama!

Vrhovni kasacioni sud je doneo Rešenje u kom je zauzeo stav po pitanju odredbi ugovora kojima je banka isplaćivala kredit po nižem tipu kursa (kupovni ili srednji), a naplaćivala ga po višem (srednji ili prodajni). Stav VKS je da je ovakvo ugovaranje NEZAKONITO i revizija banke je odbijena! Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Ukinuti angažovanje advokata u tužbama protiv potrošača!

Udruženje potrošača Efektiva je danas uputilo je javni poziv i predlog Vladi Srbije, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i lokalnim samoupravama, da prekinu štetnu praksu utuživanja potrošača putem angažovanja eksternih advokata, čime se nepotrebno uvećavaju troškovi dužnika, a novac se potom preliva u privatne džepove. Detaljnije

Krivosuđe u Velikom Gradištu

Naše pratioce na Facebook stranici Efektive smo već obavestili o događaju od 15.10.2019. kada je sudija Osnovnog suda u Velikom Gradištu Aleksandar Rajević, sa suđenja izbacio predstavnika Efektive, Detaljnije

Krivosuđe u Negotinu!

Na koji način se u Negotinu donose presude "U ime naroda", a za korist lokalne samouprave ili lokalnog komunalnog preduzeća, prikazaćemo u narednih nekoliko tekstova, sa dokumentacijom koja potvrđuje spregu pojedinih sudija i interesa lokalne samouprave, zbog koje potrošači u ovom gradu trpe veliku štetu. Detaljnije

Odgovor na saopštenje SBB-a!

Nakon pokrenute inicijative za utvrđivanje eventualne povrede Zakona o zaštiti potrošača, tj zbog sumnje u obavljanje nepoštene poslovne prakse, koju smo pokrenuli protiv kompanije SBB, ista se juče oglasila saopštenjem, na koje smo dužni da reagujemo isključivo istine radi. Detaljnije

Usluga bez usluge!

Širom Srbije se javlja problem odnošenja smeća, koji lokalne samouprave pokušavaju da reše tako što posao odnošenja smeća poveravaju raznim firmama, JKP-ovima ili privatnim preduzećima. Detaljnije

Sudovi ne poštuju Zakon!

S obzirom na to da smo u dosadašnjoj sudskoj praksi uočili da sudovi u Beogradu (a i širom Srbije), prilikom presuđivanja u predmetima koji se tiču zaštite potrošača, ne poštuju imperativne odredbe Zakona o zaštiti potrošača, koji je krovni zakon u ovoj oblasti, kao i uz činjenicu da su potrošači zaštićeni i Ustavom,
Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands