Početna


Euribor raste!

Zbog promene metodologije obračuna vrednosti Euribora, od polovine marta ove godine, ova referenta stopa konstanto raste, pa je vrednost tromesečnog Euribora porasla sa -0,42 na -0,293. Detaljnije

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/

Moratorijum poskupljuje kredit!

NBS je donela propis po kom se uvodi moratorijum na sve obaveze dužnika prema bankama. Propis je stupio na snagu 18.3.2020. a banke imaju obavezu da do 21.3.2020. na svojim internet prezentacijama objave ponude. Detaljnije

Predlog mera!

U skladu sa novonastalom situacijom i potrebom da građani ostanu u svojim domovima, u cilju suzbijanja širenja epidemije korona virusa, a iz razloga olakšavanja položaja potrošača, Udruženje Efektiva predlaže sledeće mere: Detaljnije
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Uredba kao šarena laža!

Uredba o zamenskom putovanju, koja je na inicijativu ministarstva trgovine, a verovatno pod pokroviteljstvom turističkih agencija, doneta krajem aprila, već pokazuje svoje slabosti. Detaljnije

Krivična prijava protiv Seničića!

Zbog izjava kojima je javnost doveo u zabludu, a pod sumnjom da je namera istih bila pribavljanje protivpravne imovinske koristi za turističke agencije, članice YUTA, a i one koje to nisu, danas smo podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Seničića, direktora YUTA. Detaljnije

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands