Početna


Još dve za NKOSK!

U nastavku su dve nove pravnosnažne presude prema kojima su banke obavezane da vrate naplaćenu premiju osiguranja kod NKOSK, kao i troškove obrade kredita! Detaljnije

Euribor raste!

Zbog promene metodologije obračuna vrednosti Euribora, od polovine marta ove godine, ova referenta stopa konstanto raste, pa je vrednost tromesečnog Euribora porasla sa -0,42 na -0,293. Detaljnije

VAŽNO!

Udruženje Efektiva neće primati potrošače do daljnjeg! Pomoć potrošačima će biti pružena putem telefona i slanjem elektronskih poruka. Kontakti Efektive su na sledećem linku: http://efektiva.rs/kontakt/
Vidi sve Bankarske Aktuelnosti

Isporuka kupljene robe!

Pandemija korona virusa, ali i sami savremeni trendovi i nove mogućnosti, menjaju navike potrošača, pa internet kupovina preuzima sve značajniju ulogu i u Srbiji. Međutim, česte su primedbe potrošača na netransparetno ponašanje trgovaca, koje se odnosi na način isporuke kupljene robe. Detaljnije

Otkazana putovanja za Grčku!

Povodom ponovnog zatvaranja grčke granice, za putnike iz Srbije, a u vezi sa najavom turističkih agencija da će putnicima, kojima je od juče, propao aranžman za Grčku, izdavati vaučere za zamenska putovanja, napominjemo sledeće: Detaljnije

Uredba kao šarena laža!

Uredba o zamenskom putovanju, koja je na inicijativu ministarstva trgovine, a verovatno pod pokroviteljstvom turističkih agencija, doneta krajem aprila, već pokazuje svoje slabosti. Detaljnije

Krivična prijava protiv Seničića!

Zbog izjava kojima je javnost doveo u zabludu, a pod sumnjom da je namera istih bila pribavljanje protivpravne imovinske koristi za turističke agencije, članice YUTA, a i one koje to nisu, danas smo podneli krivičnu prijavu protiv Aleksandra Seničića, direktora YUTA. Detaljnije
Vidi sve Potrošačke Aktuelnosti

hands